You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Foto: Magnus Pamp

EuroMAB, 1-5 april 2019
Årets EuroMAB-konferens arrangerades i Dublin måndag kväll till fredag lunch, 1 - 5 april. Totalt deltog cirka 220 deltagare från ett trettiotal länder från Europa, samt Kanada, USA och Ryssland. Från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven deltog VD Lotta Heimersson och Magnus Pamp, kommunikatör och projektledare i projektet BUS i Biosfären. 15 personer deltog från svenska biosfärområden. Klicka på länken nedan för att läsa en summering av konferensen och de aktiviteter vi deltog i.
Om EuroMAB
EuroMAB är det största och äldsta av MAB:s regionala nätverk (Man and Biosphere Progamme). Totalt ingår 302 biosfärsområden i 36 europeiska länder, inklusive USA och Kanada. Möten för MAB: s nationella kommittéer och respektive biosfärområdes koordinatorer har ägt rum i EuroMAB:s regi vartannat år sedan 1986.

Årets workshops
För att få en uppfattning om några av de frågeställningar som finns och arbeten som pågår runt om i de olika biosfärområden kan du kika på listan över årets workshops på konferensen i Dublin.
Introduktion till samarbetet EuroMAB