You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, Hedemora, 23 maj 2019
Sedan 2016 har Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings sociala företag Hela Heten AB fått människor som stått långt från arbetsmarknaden tillbaka till arbete genom att restaurera igenväxande ängar och betesmarker kring det natursköna Hovranområdet utanför Hedemora.

Detta vill vi gärna visa upp och bjuder därför in dig som äger mark som vuxit igen, men som kanske skulle kunna bli en fin ängs- eller betesmark. Antingen genom att du själv restaurerar och sedan sköter om ängen eller betet eller att du låter någon annan göra det. Under dagen går vi igenom, biologi och skötselmetoder samt juridik och ekonomi.

Var: Start och slut vid St: Paulusgården, Kyrkogatan 20 i Hedemora
När: Torsdag den 23 maj, kl 09:00 – 15:00. Fika från 8:30.
Kostnad: Träffen är kostnadsfri.

PROGRAM
09:00 – 10:00 Det sociala företaget Hela Heten restaurerar äng- och betesmarker och ger på så sätt människor som är långt från arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning och en väg tillbaka till arbete. Lars Brandt, Svenska kyrkan                                 
10:00 – 12:00 Fältvandring vid sjön Hovran. Vi besöker tre platser vid sjön Hovran. Våra guider berättar hur och varför vi restaurerar och om djur och växtlivet vi ser. Ta på gummistövlar och gärna kikare! Edward Wirgén, Länsstyrelsen i Dalarna och
Peter Sennblad, Hedemora kommun
12:00 – 13:00 Lunch på St: Paulusgården
13:00 – 14:30 Juridik och Ekonomi i samband med restaurering och efterföljande slåtter/bete. Hur skriver jag arrende med brukaren och hur kan naturvården finansieras genom miljöersättningar? Innebär det några åtagande för mig som markägare?
Erland Hedin, LRF Konsult
14:30 – 15:00 Sammanfattande diskussion och frågor

ANMÄLAN
Anmälan till Elias Regelin via epost eller telefon senast måndag den 20 maj.
elias@nedredalalven.se, tlf  0291-21315.
Meddela: Ditt namn och telefonnummer samt eventuella matallergier/kostönskemål