You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Länsvandring i HEBY med landshövdning Göran Enander, 25 juni 2020
Under dagen vandrade vi tillsammans med Marie Wilén, Åsa Nylander med flera representanter från Heby kommun och Upplands landshövding Göran Enander längs Nedre Dalälven vid Östa. Bland annat berättade Camilla Winquist, miljöstrateg i Heby, om kommunens förvaltning av det fantastiska friluftsområdet som Östa med dess många sandstränder och vandringsleder är. Vandringen är en av åtta som landshövdingen gör i Upplands kommuner i syfte att uppmärksamma betydelsen av friluftsliv, folkhälsa och naturvård. Vi fick tillfälle att berätta om verksamheten vid Nedre Dalälvens Intresseförening samt om Biosfärområde Nedre Dalälven.

Göran Enander säger; "Genom vandringarna vill jag slå ett slag för folkhälsan och bidra till att locka fler att utnyttja de många fina vandringsleder, hälsostigar och naturreservat vi har i vårt mångfacetterade län. De värden som naturvistelser ger oss människor kan inte nog betonas".

Vår del av dagen avslutades med ett besök på Funcamp, ett sommarläger för barn med fokus på Äventyr, Cirkus och Musikal, som arrangeras av Heby kommun i Östa. Dagen till ära fick vi ta del av smakprov från musikaluppträdanden, egenskriven rockmusik och cirkuskonster.
Läs mer om landshövdingens länsvandringar!