You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biosfärnätverket NordMAB träffas i Skottland, 7-9 oktober 2019
Den här veckan, 7-9 oktober, samlas biosfärområden från åtta länder i biosfärnätverket NordMAB i Plockton på Skottlands västkust. Lotta Heimersson, VD för Nedre Dalälvens Intresseförening som koordinerar Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven finns på plats.

På programmet står bland annat diskussioner om hur turism kan hjälpa till att uppfylla FN:s globala mål Agenda 2030. NordMAB är ett delregionalt nätverk för regelbundna träffar. Länder som tangerar polcirkeln samt de tre baltiska länderna ingår i nätverket. I år är Wester Ross Biosphere i Skottland värd för konferensen.

Du kan läsa mer om NordMAB här.