You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biosfärområdets utvecklingsråd
Sedan biosfärområdet grundades 2011 har ett utvecklingsråd sammansatt av aktörer i regionen träffats vartannat år för att tycka till om arbetet som gjorts i biosfärområdet och för att komma med nya infallsvinklar på vad som kan göras framöver. Nästa träff förväntas äga rum i samband med framtagandet av biosfärområdets nya handlingsplan, det vill säga någon gång under första halvan av 2022.
Träff med biosfärområdets utvecklingsråd, 25 april 2019

2019 träffades vi i den nyrustade konferenssalen på Gamla Sjukhemmet i Gysinge. Totalt deltog arton personer från Högskolan Gävle (Innovationskontoret samt Akademin för teknik och miljö), Gröna Kunskapshuset, Skogsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Heby kommun (Landsbygdsutveckling), Avesta kommun (Hållbarhetsstrateg samt Näringslivsutveckling), Tierps kommun (Kommunekolog), Gävle kommun (Turism/Destinationsutveckling), Sandvikens kommun (Turism/Näringsliv) och Nedre Dalälvens Intresseförening. 

En sammanfattning av mötet hittar du här!
Agenda för mötet
09.00-09.15 Samling & fika

09.15-10.15 Inledning och bakgrund
- Välkomna och inledning, Lotta Heimersson, vd Nedre Dalälven
- Presentation av deltagarna
- Bakgrund Nedre Dalälven, NeDa
- Utvecklingsrådets roll, Cristina Ericson, biosfärkoordinator
- Hur vi arbetar med utveckling av Biosfärområdet, Lotta Heimersson
- Projekt Fiskevård, Henrik Thomke, projektledare
- Projekt Bevara Utveckla Stödja BUS i biosfären, Magnus Pamp, projektledare och kommunikatör

10.15-11.30 Workshop
- Vi utgår från verksamhetsrapporten från 2018 som bifogas och diskuterar:
- Vad tycker du om de temaområden vi arbetar med?
- Samarbeten och nätverk saknas någon organisation?
- Vad betyder Biosfärområdet för dig och din verksamhet?
- Vad kan vi förbättra och utveckla de kommande åren?

11.30-12.00 Summering och sammanfattning av workshopen, leds av Lotta Heimersson