You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Träff om juridik och miljöersättningar vid bete och slåtter, 21 mars 2019

Är du markägare, djurägare eller entreprenör och vill lära dig mer om juridiken och EU-stöden som kan bli aktuella vid restaurering, bete eller slåtter av älvängar och andra områden med höga naturvärden?

Erland Hedin på LRF Konsult går både igenom grunderna och svarar på komplicerade frågor. Träffen passar därför både er som redan kan det mesta och er som vill få en introduktion. Det går bra att bara komma på det ena passet.
Var: Gysinge i stora hörsalen (bredvid Naturum).
När: Torsdag 21 mars, kl 13:00 – 15:00. 
Kostnad: Träffen är kostnadsfri.

PROGRAM
Pass 1, kl 13.00 - ca 14.00
Nyttjanderätt och annan juridik i samband med naturvårdande insatser så som restaurering, bete eller slåtter. Vad är viktigt att tänkta på vid ett arrendeavtal, stängselavtal eller skötselavtal? Vem får miljöersättningar och andra stöd? Hur utformas blocken? 

Fika

Pass 2, ca kl 14.00 - 15.00
Miljöersättningar i samband med restaurering, bete och slåtter. Vilka stöd finns att söka? Allmänna eller särskilda värden? Får jag sitta på slåttermaskinen eller måste jag gå efter den? Är det ok att bränna eller kompostera skörden? Vad gör jag om marken översvämmas? 

Anmälan: senast  måndag den 18 mars. Anmäl dig till Elias Regelin på elias@nedredalalven.se eller 0291 - 213 15. 
Meddela: namn, telefonnummer och eventuell specialkost!