You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

i samband med Biologiska mångfaldens dag

Växt- och mindfulnessvandring i samband med Biologiska Mångfaldens dag, 25 maj 2019
I samband med Biologiska Mångfaldens dag arrangerade Biosfärområde NedreDalälven växt- och mindfulnessvandringar på Granön. Ön är en del av Gysinge naturreservat, en tillgänglighetsanpassad naturstig går runt den lilla ön och här och var finns tillgängliga bänkar utplacerade med fin utsikt.

Efter välkomnande och kort information om Biosfärområde Nedre Dalälven av kommunikatören Magnus Pamp så bjöd hälsoinspiratören Maria Karlsson deltagarna på en grön örtshot gjord på nässla, kirskål, citron, äpple och vatten. Därefter varvade Maria mellan att berätta om läke- och matväxter längs vandringen på ön och att leda deltagarna i olika mindfulnessövningar, som att lyssna på naturens ljud, smaka på växter och hänga med träd.

Flera deltagarna uttryckte efteråt att de blivit inspirerade till att använda vilda växter i t.ex. sallad eller pesto och att de upplevde det rogivande att röra sig långsamt, och att stanna till då och då i naturen.

Totalt deltog fjorton personer och en hund på de båda växt- och mindfulnessvandringarna på Granön.

Mer om Gysinge naturreservat.
Mer om Biologiska Mångfaldens dag.