You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Föreläsning "Vandra Gästrikeleden & Upplandsleden, 2 okt 2019
Tack till alla som kom på föreläsningen Vandra Gästrikeleden och Upplandsleden på Café Udden i Gysinge! Guideboksförfattaren Gunnika Isaksson-Lutteman spred vandrarglädje med sina många tips på olika typer vandringar och sträckor. Varmt tack även till Gunnika! 

Gunnika visade bl.a. att man kan vandra mellan de uppländska bruken, glamourvandring med avslut i Högbo med spa och gourmémat, stadsnära i Gävle och Uppsala, älvnära längs Nedre Dalälven med boende och mat i t.ex. Gysinge och genom den magiska Färnebofjärdens Nationalpark. Dagsvandringar eller längre turer. Med eller utan hund, barn och sällskap.

Gunnika förespråkar att ta med mysfika och gärna rikligt med fika för många pauser. Hon rekommenderar också att lägga med äventyrsmån i planerandet, så att du har tid att utforska sådant som dyker upp längs leden eller stigar som "bara" vill utforskas. Kartappar och gps är bra enligt Gunnika, men hon rekommenderar ändå att ha med en karta.


Med på scen var också Jennie Wahlborg, friluftssamordnare på Länsstyrelsen Gävleborg och Magnus Pamp, projektledare/kommunikatör på Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Jennie berättade om hur viktigt friluftsliv och naturvistelser är för vår hälsa och att det idag finns mycket forskning som visar detta. Hon berättade vidare om det nationella samarbete som finns kring låglandsleder och att man ha konstaterat att det finns önskemål om enhetlig ledmarkering, skyltning och information för alla leder. Jennie nämnde också att hon ska hålla en utbildningsdag med fördjupning i allemansrätten. Är du intresserad, hör av dig så vidarebefodrar vi till Jenny eller kontakta henne på Länsstyrelsen. Magnus Pamp inledde kvällen med att berätta övergripande om biosfärområden, om de biosfärprojekt som bedrivs i Biosfäromåde Nedre Dalälven och om kommande aktiviteter. Hållbar utveckling kopplat till FN:s globala mål är en viktig del i konceptet biosfärområden, som aktiviteter som förenar hållbar hälsa med hållbar natur/miljö. Även Joakim Helmbrandt, ordförande i Gästrikeledskommittén fanns på plats under kvällen och svarade på frågor om leden.

Arrangemanget är en del av en serie vandringsaktiviteter under temat Friluftsliv i biosfären, i ett samarbete mellan Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark.
Inbjudan - video
Inbjudan
Välkommen till en föreläsning med Gunnika Isaksson-Lutteman!
Gunnika berättar om Gästrikeleden och Upplandsleden, hur lederna är att vandra och hur hennes populära guideböcker kom till. Under kvällen får du ta del av vandringstips, upptäckarlusta och inspirerande bilder. Hennes böcker kan du köpa på plats. Fri entré, men anmälan enligt nedan krävs. Även Jennie Wahlborg, friluftssamordnare i Gävleborg kommer kort att berätta om bl.a. ett nationellt projekt där man märker upp leder i syfte att öka tillgängligheten. Genom Magnus Pamp från Nedre Dalälvens Intresseförening kommer du att kort få ta del av vad ett biosfärområde är och vad som pågår i detta.

TID & PLATS
2/10, kl 18.30-20.00
Café Udden, hörsalen, Gysinge

KOSTNAD / ANMÄLAN / FRÅGOR
Föreläsningen är kostnadsfri, men anmälan krävs till
magnus@nedredalalven.se alt. 070 420 44 44.

FRILUFTSLIV I BIOSFÄREN
Både Gästrikeleden och Upplandsleden går delvis i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Föreläsningen är en del av evenemang under paraplyet Friluftsliv i Biosfären arrangerade av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. 

I SAMARBETE MED
Färnebofjärdens nationalpark

OM BIOSFÄROMRÅDET
Ett vidsträckt område utmed Nedre Dalälven utsågs 2011 av Unesco till biosfärområde och fick namnet Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. I världen finns drygt 700 biosfärområden. Gemensamt för alla är att de har unika och höga natur- och kulturvärden, och att man som biosfärområde ska tjäna som ett modellområde för hållbar utveckling. Människorna i området ska kunna leva, bo och få sin utkomst i och av dessa vackra och värdefulla områden samtidigt som man bibehåller de unika natur- och kulturvärdena. Hållbarhet är menat att vara ett nyckelbegrepp i utvecklingsarbetet i området. Biosfärområdet sträcker sig från Säter längs älven till mynningen i Älvkarleby och omfattar helt kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens kommun respektive Gävle kommun.