You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Guideledd vandring på Upplandsleden/Kyrkstigen, 20 oktober 2020
Helgens vandring på Upplandsleden/Kyrkstigen var den sista i höstens trilogi av aktiviteter på temat Friluftsliv i Biosfären. Återigen fick vi bistånd av vädrets makter då prognosen lovade rejält med regn, istället fick vi vandra större delen av Kyrkstigen under lätt eller inget regn alls.

Genom guiderna Madde och Jack från Multiadventures Sweden fick vi ta del av bygdens historia längs vägen. Nu vet vi mer om älvkvarnar, offerkast, fäbodar, soldattorp, det lilla kommunhuset i Buska och den nästintill ofattbart omfattande röjningen av den igenvuxna Nordmyran. Inga Nordgren som är en av de som sköter om Kyrkstigen fanns med och fyllde i med sin kunskap. Längs vägen berättade Magnus Pamp om Biosfärområde Nedre Dalälven och syftet med biosfärområden. Tack till alla som deltog!

Vi ska också hälsa från Inga Nordgren som säger att alla är välkomna till sommarvandringen på Kyrkstigen som sker den första söndagen i juli varje år. Du bussas då från Nora kyrka i Tärnsjö till Skekarsbo 07.30 och får sedan vandra de nio kilometrarna tillbaka till kyrkan. Buss går även 09.30 för den som vill vandra en kortare sträcka. Längs vägen bjuds du på saft och bulle och trakteras av spelemän som även de vandrar den sista biten över kyrkspången till kyrkan. Efteråt kan du köpa lunch i församlingshemmet.

Inga tipsar också om att du bl.a. kan hyra stora stugan vid Österbo fäbodar och att det går fint för vandrare att övernatta i lillstugan.
Mer info finns på www.fjardhundraland.se/plats/kyrkstigen-i-tarnsjo/
samt på www.upplandsstiftelsen.se/upplandsleden
Videoinbjudan
INBJUDAN
Välkommen till en guideledd vandring på Upplandsleden/Kyrkstigen!
Vi vandrar sträckan Österbo fäbodar - Nora kyrka i Tärnsjö (6 km), ledda av naturguiderna Madde och Jack från Multiadventures Sweden.

TID OCH PLATS
20/10, kl 10-14
Samling vid Nora kyrka, Tärnsjö

KOSTNAD / ANMÄLAN / FRÅGOR
Vandringen är kostnadsfri, men anmälan krävs till
magnus@nedredalalven.se alt. 070 420 44 44.
Max. 20 deltagare

TA MED
Kläder efter väder. Medtag eget fika.

OM STRÄCKAN
Vandringen sker i lugn takt med inslag av naturstig, där rötter och stenar är ett vanligt inslag. Leder går bitvis på spänger över våtmarkerna, vilka kan vara hala på hösten. Sträckan går i Biosfärområde Nedre Dalälven.

TA CHANSEN OCH FRÅGA VANDRINGSGUIDEN
Under vandringen kan du fråga Madde och Jack om friluftsliv i allmänhet. Sommartid håller de till i Färnebofjärdens nationalpark och vintertid i Abisko. Magnus Pamp från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven finns också med under vandringen.

SAMLING
Vi samlas kl. 10.00 vid Nora kyrka i Tärnsjö. Efter samlingen kommer vi att ta oss gemensamt till fäbodarna för att sedan vandra tillbaka till Tärnsjö. Mer information får du vid din anmälan.

I SAMARBETE MED Färnebofjärdens nationalpark

OM BIOSFÄROMRÅDET
Ett vidsträckt område utmed Nedre Dalälven utsågs 2011 av Unesco till biosfärområde och fick namnet Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. I världen finns drygt 700 biosfärområden. Gemensamt för alla är att de har unika och höga natur- och kulturvärden, och att man som biosfärområde ska tjäna som ett modellområde för hållbar utveckling. Människorna i området ska kunna leva, bo och få sin utkomst i och av dessa vackra och värdefulla områden samtidigt som man bibehåller de unika natur- och kulturvärdena. Hållbarhet är menat att vara ett nyckelbegrepp i utvecklingsarbetet i området. I biosfärområdet ingår kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens respektive Gävle kommun