You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FÖRELÄSNING | FÄRNEBOFJÄRDEN I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT - Vad händer och hur påverkar det oss?, 11 mars 2020
När klimatet förändras i världen och här, vad händer i vår närmiljö? Hur påverkas Dalälven, strandängarna och odlingslandskapet? Vad vet vi och hur kan vi hantera det? På denna föreläsning gör vi ett försök att blicka in i framtiden genom de underlag och kunskap vi har om hur klimatförändringarna utvecklas i vårt län nu och i framtiden. Hur kan vi förbereda oss för det som händer och hur kan vi minska riskerna?
Föreläsare: Klimatanpassningssamordnare Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg
Tid: Ons 11/3 kl. 18.30 – ca 20.30
Plats: naturums hörsal, vid Café Udden, Gysinge.
I pausen finns möjlighet att köpa fika på caféet.
Huvudarrangör: Färnebofjärdens nationalpark
Medvärd: Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.