You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
24 NOVEMBER | BAKOM KULISSERNA i FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK
Färnebofjärdens nationalpark är en grönblåskimrande juvel med unik natur för alla, både för besökare och parkens djur- och växtinvånare. För att måna om såväl nationalparkens gäster som dess natur sker ett ständigt bevarandearbete, daglig skötsel och utveckling av nationalparken som besöksmål. Den här kvällen för du följa med in bakom kulisserna för att möta dem som arbetar i nationalparken. Bland annat tar vi upp; Vad gör en naturbevakare? Hur ser planen för de nya fina entréerna till nationalparken ut? Hur går det till med naturvårdsbränning av lövskog? Och varför görs detta i Färnebofjärdens nationalpark? Du får också höra lite om hävd av älvängar, naturbete, restaureringar av vattendrag och alla de inventeringar av djur- och växtliv som görs.

DATUM OCH TID
Onsdag 24 november, klockan 18.15-19.30
Vi önskar att du loggar in 18.15, så att vi hinner hjälpa till med eventuella inloggningsproblem. Föreläsningen börjar sedan 18.30.

KOSTNAD
Föreläsningen är kostnadsfri.

ANMÄLAN SENAST 23 NOVEMBER, KL 16.00
Anmäl dig via denna länk: https://bit.ly/2XlShUm
VIKTIGT! Direkt efter din anmälan får du ett bekräftelsemejl från oss. Kolla att det inte hamnat i skräpposten.
NOTERA! Dagen före föreläsningen får du ett mejl med länken till föreläsningen.

FRÅGOR
Frågor kring föreläsningen ställer du till Jessica Berg, naturum, på 010-225 15 16, jessica.berg@lansstyrelsen.se eller Carina Carlsson, verksamhetsutvecklare, Studiefrämjandet, carina.carlsson@studieframjandet.se, 026 -280 54 60.
Föreläsningen är en del i en serie under 2021 om natur, naturvård och biologisk mångfald. Dessa arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med Studiefrämjandet. Föreläsningsserien får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.