You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Bioblitz i Säterdalen, 14 augusti 2021
Till sommaren planerar vi tillsammans med naturföreningarna i Södra Dalarna för en bioblitz i Säterdalen. Tanken var att vi redan 2020 skulle ha genomfört en bioblitz tillsamman i Säterdalen. På grund av pandemin sköt vi fram den fysiska träffen till i år och satsade istället på digital variant som blev lyckad.  Mer information om bioblitzen i augusti kommer under våren.

KOSTNAD
Bioblitzen är kostnadsfri.

FRÅGOR / INTRESSEANMÄLAN
Hör av dig till biosfärkoordinator Magnus Pamp på 070 420 44 44 eller magnus@nedredalalven.se
Vad är en bioblitz?
En BioBlitz är vanligtvis en intensiv inventering av alla möjliga arter inom ett avgränsat mindre område och håller normalt på under 24 timmar. Artkunniga och naturnyfikna möts och undersöker området tillsammans. Under förra årets digitala variant höll vi på en hel vecka och riktade oss mot hela Dalarna!

Här kan du läsa mer om den digitala bioblitzen 2020.
Arrangörer av BioBlitzen
Arrangörer
Naturskyddsföreningen i Säter
Naturskyddsföreningen i Dalarna
Dalarnas Ornitologiska Förening
Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap
Mykologiska föreningen Skogsriskan
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven