You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Mässa Efterfest i Heby, 28 september 2019
Mässan Efterfest i Heby saluförs sig som en dag att fira livet på landsbygden. Vi är på plats på mässan och har bland annat samtalat kring hållbarhet och tanken bakom biosfärområdet och projekten som pågår i området. Det har varit extra kul att möta lokala matentreprenörer som brinner för hållbar utveckling. Efterfesten arrangeras av Heby kommun i samarbete med Setra och SHE.