You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vandra i bondens landskap, i familjens Vallerängs betesmark, Ön i Hedesunda, 15 juli och 5 augusti
På Ön i Hedesunda har familjen Valleräng en vacker betesmark där deras ungdjur går på sommaren. Familjen Valleräng bedriver en ekologisk mjölkgård i Hedesunda. Dottern Lisa tar dig med på en vandring i betesmarken där hon berättar bland annat om hur det är att ha lantbruk med mjölkkor, betets betydelse för landskapet och varför hon tycker att lokalproducerad mat är så viktig. Med på vandringen finns också biologen Peter Ståhl som berättar om betesmarkens värde för vår biologiska mångfald. Betesmarken ligger mycket vackert längs Nedre Dalälven.

ANMÄLAN: Obligatorisk anmälan till magnus@nedredalalven.se / 070 – 420 44 44 (sms/samtal). Ange önskat datum, önskad grupp, för- och efternamn, bostadsort samt mejladress och mobilnummer.

ANTAL DELTAGARE: 3 grupper med 7 deltagare i varje.

DATUM: Torsdag 15 juli samt torsdag 5 augusti (tre grupper per dag)

TIDER:
Grupp 1. Kl. 10-12.
Grupp 2. Kl. 14-16.
Grupp 3. Kl. 18-20.
Var på plats 15 minuter innan utsatt tid.

SAMLINGSPLATS: Samling vid parkeringen vid vägen intill Stavgården, Hedesunda hembygdsgård (Övägen 7).
Se kartlänk här!

TAG MED: Kläder och skor efter väder. Medtag eget fika. Vi kommer dock att bjuda på några smakprover av lokalproducerade produkter.

TÄNK PÅ: Vi går cirka 2 km. I hagen finns inga människostigar. Rötter, stenar, kuperad terräng och dylikt förekommer. I hagen går korna och betar fritt.

FRÅGOR: Kontakta Magnus på magnus@nedredalalven.se / 070 – 420 44 44

OM ARRANGÖRERNA: Den här vandringen är ett samarbete mellan familjen Valleräng, LRF Gävleborg och Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Aktiviteten är en del i projektet BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.