You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
9 juni | Föreläsning om Biologisk Myggkontroll med Jan O. Lundström
Biologisk Myggkontroll organiserar och utför sedan år 2000 bekämpning av Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor inom sju kommuner i Nedre Dalälvsområdet. Jan O. Lundström är verksamhetsledare och han kommer att ge inblick i hur det komplexa året-runt-arbetet bedrivs och hur läget är i rådande stund.

DATUM OCH TID
Datum: 9 juni.  Tid: klockan 18.15-19.30.
Vi önskar att du loggar in 18.15, så att vi hinner hjälpa till med eventuella inloggningsproblem. Föreläsningen börjar sedan 18.30.

KOSTNAD
Föreläsningen är kostnadsfri.

ANMÄLAN
Anmälan är stängd.

Direkt efter din anmälan får du ett bekräftelsemejl från oss.
Dagen före föreläsningen får du ett mail med länken till föreläsningen.

FRÅGOR
Frågor inför föreläsningen ställer du till Magnus Pamp, biosfärkoordinator, på 070-420 44 44 / magnus@nedredalalven.se eller Carina Carlsson, verksamhetsutvecklare, Studiefrämjandet, carina.carlsson@studieframjandet.se, 026 -280 54 60.
Föreläsningen är en del i en serie under 2021 om natur, naturvård och biologisk mångfald. Dessa arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med Studiefrämjandet. Arrangemanget får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.

KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR
14 juli, Sov gott, sov ute! Friluftsguiden Karin Haulin sänder live från Färnebofjärdens nationalpark.
 
Biologisk Myggkontroll
Biologisk Myggkontroll utgör ett av de fyra fokusområden som Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven bedriver verksamhet inom. Läs mer här!