You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
28 april | Föreläsning - invasiva arter, vad är problemet och vad kan man göra?
Ett sjuttiotal personer lyssnade till Mora Aronsson, expert på SLU Artdatabanken, när han berättade om utmaningarna och arbetet med invasiva arter i Sverige. Under föreläsningen kunde deltagarna ställa frågor i chatten. Några av frågorna och svaren hittar du här på sidan. Moras presententation från föreläsningen kan du ladda ner här nedan. Tips på fortsatt läsande på nätet om invasiva arter hittar du också nedan.

Vill du delta i studiecirkel om invasiva arter?
Efter föreläsningen uppstod tanken på att arrangera en digital studiecirkel om invasiva arter. Om du är intresserad kan du mejla Magnus Pamp, biosfärkoordinator, på  magnus@nedredalalven.se eller Carina Carlsson, verksamhetsutvecklare, Studiefrämjandet, carina.carlsson@studieframjandet.se.

Mer information om invasiva arter - växter och djur
Du kan också "googla" på ”Främmande arter i Sverige”.  Då dyker information upp hos bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Svenska JägareförbundetNaturskyddsföreningen och Naturhistoriska riksmuseet.
Ladda ner Mora Aronssons presentation om invasiva arter
Frågor och svar från föreläsningen
Varför är det viktigt att man rapporterar in invasiva arter som man upptäcker?
Det är viktigt att rapportera invasiva arter så att kommuner och länsstyrelser vet var de finns och har möjlighet att bekämpa dem.

Hur är bästa sättet att bekämpa blomsterlupiner? Räcker det att plocka bort blommorna för att växten ska utrotas efter flera års plockande? En äng med lupiner är svårt att ta bort med lie och sedan kratta bort växterna.
Att slå av dem och bränna avfallet innan den sätter frö är en bra metod för att förhindra spridning, men för att få bort blomsterlupinen krävs att de slås av flera gånger per år under rätt många år och helst i kombination med att gräva bort rötterna.

Får man ta bort blomsterlupiner från vägrenen?
Det beror på vad det är för sorts väg – hör med kommunen, länsstyrelsen eller Trafikverket om vad som är tillåtet

Du berättade att parkslide är väldigt bra på att motstå våra försök att bekämpa den. Finns det ändå inget man kan göra?
Mindre bestånd kan man slå av och sedan gräva bort så mycket rötter som möjligt – men man måste vara beredd att hålla på till parksliden är helt borta, vilket kan ta ett antal år. Större bestånd kräver professionell bekämpning.

Som fastighetsägare är man skyldig att utrota arterna som finns på EU:s lista över invasiva arter. Finns det bidrag att söka för att bekosta utrotningen?
Kolla med kommun eller länsstyrelse vilka möjligheter som finns.

Hur ser jag skillnad på kanadensiskt gullris och inhemska gullris? Och hur kan det bekämpas?
De har samma gula färg på blommorna och blommar på sensommaren, men det kanadensiska gullriset är meterhögt med en plymlik blomställning medan vanligt gullris är lägre än en halv meter och har en blomställning mer axlik – se Virtuella Floran.

Du nämnde att den sydafrikanska växten kotula först hittades förvildad på Öland och nu bara 10 år senare har den hittats även bland annat på Gotland och längs fastlandskusten på ganska många ställen. Vilka krafter är det som har bidragit till spridningen?
Främst är det havsströmmarna som bidragit till spridning, man tror även att gäss och andra fåglar kan bidra till spridningen, men man har ännu inte funnit bevis för det.

Räknas Kirskål som invasiv? Hur bekämpar man den på bästa sätt? Samt tror du att Åkerfräken kan bli en växt som inte är önskvärd? Hur är det med Knölklocka och Åkervinda? Hur får man bort dom?
Kirskål, åkervinda och åkerfräken är gamla inhemska arter och kan möjligen betraktas som jobbiga ogräs, men är inte främmande arter. Knölklocka är däremot klassad som invasiv - jag har inte sett något särskilt om åtgärder mot knölklocka, men det är väl bara att rycka och gräva, som med de flesta andra problemarter. Man måste vara noggrann med avfallet, så att det inte hamnar på fel ställe.

Det verkar vara en kamp både mot att människan importerar vissa växt- och djurarter som till slut blir invasiva och att klimatet förändras. Kan du sia något enligt det scenariot du hade i föreläsningen, låt oss säga i vår region Älvlandskapet Nedre Dalälven? Finns det till exempel några växter som kommer att vara etablerade eller vanliga inslag framöver?
Mycket beror på när vi lyckas bromsa klimatförändringarna, men om det värsta scenariot besannas, så kommer vi kanske ha ett klimat i Nedre Dalälven som motsvarar Rhone-dalen i södra Frankrike och vilka arter som då kan orsaka problem kan jag inte ens spekulera kring.
Inbjudan
28 april | Föreläsning - invasiva arter, vad är problemet och vad kan man göra?
Mora Aronsson, expert på SLU Artdatabanken, Uppsala, berättar om varför invasiva främmande arter är ett problem, hur de påverkar vår inhemska flora och fauna, och hur stort problemet egentligen är. Mora tar upp det senaste inom EU:s och Sveriges arbete och vilka krav som finns på fastighetsägare att bekämpa EU-listade arter, och vad man som privatperson kan göra för att hjälpa till att minska spridningen av invasiva arter. Mora tar också upp hur du rapporterar in fynd av invasiva arter och varför det är viktigt.DATUM OCH TID
Onsdag 28/4, klockan 18.15-19.30
Vi önskar att du loggar in 18.15, så att vi hinner hjälpa till med eventuella inloggningsproblem. Föreläsningen börjar sedan 18.30.

KOSTNAD
Föreläsningen är kostnadsfri.

ANMÄLAN SENAST 27/4, KL 16.00
Anmälan är stängd.
Direkt efter din anmälan får du ett bekräftelsemejl från oss.
Dagen före föreläsningen får du ett mail med länken till föreläsningen.

FRÅGOR
Frågor inför föreläsningen ställer du till Magnus Pamp, biosfärkoordinator, på 070-420 44 44 / magnus@nedredalalven.se eller Carina Carlsson, verksamhetsutvecklare, Studiefrämjandet, carina.carlsson@studieframjandet.se, 026 -280 54 60.
Föreläsningen är en del i en serie under 2021 om natur, naturvård och biologisk mångfald. Dessa arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med Studiefrämjandet. Arrangemanget får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.

KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR
26/5 Blommande vägkanter med Ebba Werner, årets pollinatör 2020 | Juni, Bekämpning av stickmyggor, det senaste från Biologisk Myggkontroll | Juli, Sov gott, sov ute! Friluftsguiden Karin Haulin sänder live från Färnebofjärdens nationalpark.