You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

26 JANUARI | STORA UTMANINGAR ATT RESTAURERA TYTTBOFORSARNA 
Tyttboforsarna i Dalarnas län har använts flitigt för flottning, och de omfattande flottledsrensningarna innebar försämrade förutsättningar för flertalet fiskarter. Nu har arbetet med att återställa Tyttboforsarna till ett mer naturligt tillstånd inletts. Vad innebär det att restaurera ett vatten? Vad kan man förvänta sig för resultat av restaureringsåtgärder i Tyttboforsarna? Detta är några frågor som Dalarnas länsfiskekonsulent Håkan Danielsson kommer att besvara under föreläsningen. 

DATUM OCH TID
Onsdag 26 januari, klockan 18.15-19.30. Vi önskar att du loggar in 18.15, så att vi hinner hjälpa till med eventuella inloggningsproblem. Föreläsningen börjar sedan 18.30.

KOSTNAD
Föreläsningen är kostnadsfri och genomförs via Teams.

ANMÄLAN SENAST 25 JANUARI, KL 16.00
Anmäl dig via denna länk.

VIKTIGT! Direkt efter din anmälan får du ett bekräftelsemejl från oss. Kolla att det inte hamnat i skräpposten.

NOTERA! Dagen före föreläsningen får du ett mejl med länken till föreläsningen.

FRÅGOR
Frågor kring föreläsningen ställer du till Jessica Berg, naturum, jessica.berg@lansstyrelsen.se, 010-225 15 50, eller Carina Carlsson, verksamhetsutvecklare, Studiefrämjandet, carina.carlsson@studieframjandet.se, 026 -280 54 60. Föreläsningen arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med Studiefrämjandet.