You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GUIDADE STRÖVTÅG I SKÄRGÅRD OCH ÄNGSMARK PÅ HÅLLNÄSHALVÖN, 2021
SAMARBETE KRING PAKETERING OCH MARKNADSFÖRING
Inför 2021 ville vi lyfta fram Hållnäshalvön på kusten i Norduppland som är en av många pärlor i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Tanken var först att arrangera en guidad vandring eller utflykt i området i syfte att visa fram Hållnäshalvöns kulturhistoria och rika naturliv. I samarbete med Hållnäs sockenråd blev det istället fyra nyframtagna guidade strövtåg i skärgård och ängsmark med olika lokala aktörer som guider. Vi på biosfärkontoret fungerade som bollplank till Framtid Hållnäs kring paketering av upplevelserna, målgrupper, prissättning, med mera. En prissättning som gör arbetet mödan värd samtidigt som den lockar besökare är en viktig del av att skapa ett lokalt hållbart entreprenörsklimat. Tillsammans med Hållnäs sockenråd diskuterade vi fram deltagaravgifter som var högre än de småskaliga lokala aktörerna sett möjliga tidigare, men som krävs för att få bäring i småskaliga kvalitetstjänster som dessa guidade vandringar. Storleken på deltagargrupperna var också starkt reducerad på grund av pandemiförhållandena, vilket gjorde prissättningen än mer betydelsefull. En annan mycket viktig del var att visa att de guidade vandringarna har kraft att locka mer långväga deltagare än de lokalboende. Hållnäs sockenråd skötte allt det praktiska som kontakten med aktörerna, framtagningen av de paketerade upplevelserna, skapande av marknadsföringsmaterial och i en del fall även bokningsarbetet. Vi bistod med marknadsföring på olika sätt, bland annat på sociala media och  i våra nätverk. Vårt samarbete med Hållnäs sockenråd är en del av BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.

Strövtågen
Först ut var en blomstervandring i Bondskärets naturreservat, sedan följde en berättarvandring där man fick ta del av socknens väl och ve genom århundraden, därefter fick man möjlighet att se Björns skärgård från båt, upptäcka det rika fågellivet och vandra på den lilla fyrvaktarön Björn. Serien avslutades med en kulturhistorisk guidning genom vikingatid, medeltid och 1980-tal i Lingnåre kulturreservat. I alla vandringar ingick lättare förtäring. Se beskrivning av strövtågen nedan.

Så här uttrycker Linda och Åsa på Framtid Hållnäs syftet med framtagandet av strövtågen
"Syftet med den här serien guidade vandringar var att skapa upplevelsepaket som lätt kan upprepas och generera inkomster på Hållnäshalvön med omnejd. Vi vill stärka besöksnäringens infrastruktur lokalt, knyta kontakter mellan aktörer och uppmuntra lokala aktörer att arrangera guidningar och vandringar på Hållnäshalvön framöver."

Sammanfattning av resultaten
Resultat som vi kan se så här långt är positiv feedback från både aktörer och deltagare, fullbokade eller nästan fullbokade turer, samt medvetenhet hos aktörerna om att en marknadsanpassad prissättning är möjlig. Vi kan också notera att en aktör upprepade en guidad tur under sommaren i egen regi samt att en annan aktör blivit inspirerad att starta en ny verksamhet och i denna redan nu planerar att genomföra ett antal guidade turer nästa sommar. Vi har också kunnat kommunicera ut biosfärbegreppet och fått biosfärområdet att synas.

Om samarbetet med biosfärkontoret
Linda och Åsa säger så här om nyttan med samarbetet med biosfärkontoret; "Vi kunde diskutera allt från marknadsföring, innehåll, prissättning, design … Även om vi själva satte ihop allt i slutänden, kunde vi bolla hela vägen med er. Det gav trygghet. Vi kunde också känna oss trygga med den högre prissättningen, som varken var självklar för entreprenörer eller oss från början. Vi hade fullt upp med så mycket annat i Framtid Hållnäs så vi tror att Strövtågen inte hade blivit i år av om inte ni varit med och peppat oss. Vi kunde också se att marknadsföringen som ni gjorde gav bra resultat."

Från biosfärkontorets sida vi vill uttrycka tacksamhet för ett mycket fint samarbete med Hållnäs sockenråd och de lokala aktörerna på Hållnäshalvön. 

Mer om Hållnäs sockenråd och Hållnäshalvön hittar du här!
INBJUDNINGARNA TILL DE GUIDADE STRÖVTÅGEN PÅ HÅLLNÄSHALVÖN (2021)
29 maj  2021 | Strövtåg bland blomster på Bondskäret
Naturguidning med botaniker
Vandra i liten grupp i Bondskärets naturreservat. Här finns ett gammalt kulturlandskap med örtrika slåtterängar och magra hällmarkstallskogar. Adam och Eva och andra orkidéer frodas tillsammans med blåsippor, nattviol och många fler!
Lisel Hamring är biolog, botaniker, informatör, natur- och Linnéguide. Hon brinner för att ge människor inspirerande naturupplevelser. Hållnäshalvön ligger i nordligaste Uppland, med dryga fem mil orörd kust mot Bottenhavet. Du hittar små fiskelägen, ett rikt fågelliv och en särpräglad och varierad natur – från orörd urskog till strandängar med stor blomsterprakt.

Tider: kl 11:00 och 14:00
Max 7 deltagare per vandring
Anmälan och information: Ängskärs havscamping
0294-212 22
angskarshavscamping1@outlook.com
Samling: Havscampingens parkering
Pris: 370 kr per person
I priset ingår en lättare förtäring från havscampingens restaurang, baserad på lokala råvaror.
Ange eventuell specialkost vid anmälan.
 
Den här vandringen är del i en serie strövtåg på Hållnäshalvön.
Arrangörer är Hållnäs sockenråd, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer. Biosfärkontorets samarbete med Hållnäs sockenråd är en del av BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.
 
12 juni 2021 | Ängskär och Hållnäs: från istid till nutid. Landhöjning, vikingatid, brukstid – och mycket annat!
Kulturhistorisk berättarstund i vackra Ängskärs djuphamn
Tommy Edlund, sommarboende i byn Göksnåre i Norduppland sedan många år, har länge fördjupat sig i lokal historia. Efterforskningar i det egna husets historia utvidgades till hela byn och viss mån hela socknen. Sedan tio år driver han välbesökta goksnare.se, med över tusen sidor historia – en skattkista för historieintresserade och släktforskare. Promenera i liten grupp ut till sjömärket Båken, alternativt en lättare runda i djuphamnsområdet. Därefter följer en ca 60-90 min berättarstund i djuphamnen om Ängskär och Hållnäs. Hållnäshalvön ligger i nordligaste Uppland, med dryga fem mil orörd kust mot Bottenhavet. Du hittar små fiskelägen, ett rikt fågelliv och en särpräglad och varierad natur.

Tider: 
kl 10:00 – 1.5 km promenad i kuperad mark
kl 13:00 – Kortare promenad i djuphamnen
Max 7 deltagare per grupp
Anmälan och information: Katrin och Jimmy på Kustvy.se, www.kustvy.se, info@kustvy.se
Samling: Parkeringen vid Ängskärs brygga
Pris: 370 kr per person
I priset ingår en lättare förtäring från havscampingens restaurang, delvis baserad på lokala råvaror. Ange eventuell specialkost vid anmälan.
Den här vandringen är del i en serie strövtåg på Hållnäshalvön. Arrangörer är Hållnäs sockenråd, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer. Biosfärkontorets samarbete med Hållnäs sockenråd är en del av BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.
25 juli 2021 | Upplev fågelliv och flora i naturreservatet Björns skärgård
Båttur och guidning i naturreservatet Björns skärgård
På Hållnäshalvöns nordspets, längst ut i skärgården, ligger fyrön Björn med en liten hamn och en fyrvaktarbostad från 1859. Följ med på en utflykt till Björns fyr där Liselotte och Lennart Söderlund berättar om ön och dess fågelliv. Vi ser rastande fåglar från Arktis och häckfåglar från skärgården. I Fågelsundets fiskeläge erbjuder den lilla fiskaffären lokal färsk och rökt fisk, här finns även stugor för dig som önskar övernatta. (Bokning Kjell Holmkvist 070-574 53 98.) Övernattning i fyrvaktarbostaden på Björn kan arrangeras genom Upplandsstiftelsen (via Martin Amcoff 070-586 82 16). Boka i god tid. Hållnäshalvön ligger i nordligaste Uppland, med dryga fem mil orörd kust mot Bottenhavet. Du hittar små fiskelägen, ett rikt fågelliv och en särpräglad och varierad natur.
Tider
Avresa 1: kl 9:00 (på ön 9:30-12)
Avresa 2: kl 11:30 (på ön 12-14:30)
Avresa 3: kl 14:00 (på ön 14:30- 17)
Max 6 deltagare per båt.
Anmälan och information: Lennart Söderlund, lennart.soderlund@gmail.com
Pris 580 kr per person I priset ingår en lättare förtäring ute på ön, baserad på lokala råvaror. Ange eventuell specialkost vid anmälan.
Den här vandringen är del i en serie strövtåg på Hållnäshalvön.
Arrangörer är Hållnäs sockenråd, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer. Biosfärkontorets samarbete med Hållnäs sockenråd är en del av BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.
4 september 2021 | Vandra i kulturreservatet Lingnåre 
Vandra i kulturreservatet Lingnåre, Hållnäshalvön
Följ med Christer Wesström, arkeolog, antropolog och musiker, tillbaka till 1980-talets utgrävningar i Norduppland. I Lingnåre kulturreservat finns lämningar av gravfält och husgrunder, spår efter de första invånarna på Hållnäshalvön. Att Lingnåre ödelades kring 1350 och 200 år framåt betyder att platsen idag är ett i stora delar bevarat kulturlandskap från vikingatid och äldre medeltid. Vi strövar genom historien längs Vikingastigen (0,7 km) och den något längre Medeltidsstigen, förbi gravhögar, odlingsrösen och en runsten. Hållnäshalvön ligger i nordligaste Uppland, med dryga fem mil orörd kust mot Bottenhavet. Du hittar små fiskelägen, ett rikt fågelliv och en särpräglad och varierad natur.

Tider kl 11:00 och 14:00
Begränsat antal deltagare.
Anmälan och information Christer Wesström, christerw02@gmail.com
Samling Parkeringen vid ladan (utställning om Lingnåres landskap och historia)
Pris 370 kr per person
I priset ingår en lättare förtäring baserad på lokala råvaror. Ange eventuell specialkost vid anmälan.
Den här vandringen är del i en serie strövtåg på Hållnäshalvön. Arrangörer är Hållnäs sockenråd, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer. Biosfärkontorets samarbete med Hållnäs sockenråd är en del av BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.