You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vandra i bondens landskap, familjen Skogbergs anlagda våtmark, St Skedvi, 14 juli och 3 augusti
Bonden Krister Skogberg har anlagt en våtmark på betesmarken utanför sin gård Ansta strax utanför Stora Skedvi. Runt den uppdämda dammen betar Kristers drygt 40 kor. Denna dag får vi en guidad tur med Krister runt dammen. Han berättar om varför han anlade dammen, hur det gick till och vad han upplever är våtmarkens värden. Vi kommer även att kika på granngårdens damm som ligger precis intill. I dammarna är fågellivet högst påtagligt under häckningstider. Dammarna binder upp även näringsläckage som annars skulle ha bidragit till övergödning av vattenkedjan ut till Östersjön.

ANMÄLAN: Obligatorisk anmälan till magnus@nedredalalven.se / 070 – 420 44 44 (sms/samtal).
Ange önskat datum, önskad grupp, för- och efternamn, bostadsort samt mejladress och mobilnummer.

ANTAL DELTAGARE: 2 grupper med 7 deltagare i varje.

DATUM: Onsdag 14 juli samt onsdag 3 augusti (två grupper per dag)

TIDER:
Grupp 1. Kl. 14-16.
Grupp 2. Kl. 18-20.
Var på plats 15 minuter innan utsatt tid.

SAMLINGSPLATS: Parkering på fältet intill våtmarken, se utsatt skylt P-plats.
Se kartlänk här!

TAG MED: Kläder och skor efter väder. Medtag eget fika. Vi kommer dock att bjuda på några smakprover av lokalproducerade produkter.

TÄNK PÅ: Vi går cirka 2 km. Runt dammen finns inga människostigar. Rötter, stenar, kuperad terräng och dylikt förekommer. Här går korna och betar fritt.

FRÅGOR: Kontakta Magnus på magnus@nedredalalven.se / 070 – 420 44 44

OM ARRANGÖRERNA: Den här vandringen är ett samarbete mellan familjen Skogbergs, LRF Dalarna och Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Aktiviteten är en del i projektet BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.