You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Foto: Sinnika Almgren

Längs Nedre Dalälven, på sträckan Marma - Älvkarleby.

guideledd vandring längs Nedre Dalälven, 19 september
Älvvandring på Upplandsleden, Marma-Älvkarleby - en heldagstur med naturguiden Karin Haulin. Längs vandringen får du veta mer om Nedre Dalälven och dess unika tillkomst. Karin berättar även om träd, örter och djur som vi ser under dagen, samt om biosfärområdet. Vandringen ingår även i firandet av att Upplandsleden fyller 40 år. Arrangör är Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och vandringen är en del av aktiviteterna ”Friluftsliv i biosfären”.

Etapp Marma-Älvkarleby, se mer om sträckan här!

Mer information om klockslag, samling, med mera kommer i augusti.

Antalet deltagare är begränsat och arrangemanget är kostnadsfritt.
Anmälan och frågor skickar du till magnus@nedredalalven.se.