You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
SlowTrips – det nya resesättet för att uppleva livsstilar och lokala kulturer i Europa
SlowTrips är en reseupplevelse med vardagliga och autentiska inslag och möjlighet att utbyta erfarenheter. SlowTrips knyter samman besökaren med den besökta regionen och möjliggör utbyte mellan kulturer. Resenären utforskar Europas fascinerande miljöer, märkliga eller förlorade platser, vardagsliv och lokala livshistorier. SlowTrips är ett samarbete mellan nio europeiska leaderområden i Italien, Österrike, Luxemburg, Tyskland, Litauen och Sverige.
Följande är grundkriterier för varumärket SlowTrip:
- Kontakt med lokalsamhället.
- Lära tillsammans.
- Storytelling.
- Social hållbarhet.
- Ekologisk hållbarhet.
- Ekonomisk hållbarhet.
- Dolda skatter.
- Autenticitet/Äkthet.

Som entreprenör - “What’s in it for me?”
- Jag kan lyfta fram mina lokala värden (småskaligt, udda och unikt uppskattas).
- Jag får hjälp med marknadsföring.
- Jag når ut till köpstarka målgrupper.
- Jag kommer igång med paketering.
- Jag kan paketera mitt med andras (starkare tillsammans).
- Jag börjar tänka långsiktigt.
- Jag börjar tänka i storytelling.
- Jag kan använda det för den svenska marknaden.
- Jag når ut i Centraleuropa.
- Jag får vara mitt autentiska och genuina jag.
 
Arbetet med SlowTrips i Nedre Dalälven
I dagsläget är ett tiotal produkter framtagna och ska läggas upp på www.SlowTrips.eu där de blir bokningsbara online.
Det geografiska målområdet är primärt Centraleuropa. Sajten görs tvåspråkig, EN och TY. SlowTrips-produkter kommer även passa den svenska hemmamarknaden. Det är helt i sin ordning att marknadsföra SlowTrips-produkter man tar fram också till den Svenska marknaden.
Målsättningen inför säsongen 2021 är det finns 15-20 produkter tillgängliga. På www.nedredalalven.se ges SlowTrips-produkter en egen märkning (den vandrande “köttbullen”). Samtliga produkter hittar du här!
 
Intresserad?
Vill du veta mer om hur din verksamhet eller ditt besöksmål kan medverka?
Kontakta Henrik Thomke på mail henrik@nedredalven.se eller 070-749 7071