You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NYHETER FRÅN NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

1 april 2021 | 10-årsutvärderingen av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven på remiss
Igår skickade vi ut 10-årsutvärderingen av biosfärområdet på remiss till kommuner, länsstyrelser, medlemmar, utvecklingsrådet, med flera. Arbetet med utvärderingen har pågått sedan mars 2020. En milstolpe är med andra ord nådd. Läs remiss och remissförfarandet här.
19 mars 2021 | Nyhetsbrev nr 2 - 2021 utSKICKAT
Om 10-årsfirande för Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, 50-årsjubileum för det globala biosfärprogrammet MAB, vårens föreläsningsserie, en vattenrik studiecirkel och att Nedre Dalälven uppmärksammas i Europa. Slutligen visar Elias Regelin på Leader Nedre Dalälven hur du kan söka stödmedel för lokal mat samt klimat och miljö. Läs nyhetsbrevet här!
19 MARS 2021 | NEDRE DALÄLVENS LOKALA TURISTMÅL UPPMÄRKSAMMAS I EUROPA
Slow Trips, ett europeiskt Leader-projekt inriktat på lokala småskaliga upplevelser, där ett flertal entreprenörer inom besöksnäringen i Nedre Dalälven ingår, har nominerats till priset Rural Inspiration Awards 2021, i klassen Hållbar framtid. Läs mer om nomineringen samt rösta på Nedre Dalälven här!
9 mars 2021 | What the heck is SlowTrips? 
Henrik Thomke, NeDa:s projektledare inom hållbar besöksnäring, berättar om den nya satsningen SlowTips som ska locka europeiska besökare till Nedre Dalälven. I dagarna lanserades projektets europeiska hemsida och där flera entreprenörer från området finns representerade. Henrik poängterar dock att fler har chansen att marknadsföra sig här! Läs mer här!
17 februari 2021 | Nyhetsbrev nr 1 - 2021 utSKICKAT
Vi bjuder in till 2021 års digitala föreläsningsserie som startar med en introduktion till biodling. Vidare får den vattenintresserade möjlighet att vara med i studiecirkel kring restauering av vattendrag. Henrik Thomke berättar om hur arbetet med digitaliseringen av biosfärområdets fiskevårdsområdesföreningar går. Slutligen visar Elias Regelin på Leader Nedre Dalälven hur du kan söka stödmedel för lokal mat samt klimat och miljö. Läs nyhetsbrevet här!
4 januari 2021 | Enkät utskickad gällande ny handlingsplan för biosfärområdet
Idag har vi sänt ut en digital enkät till ett sjuttiotal personer med kännedom om biosfärområdet där vi ber om synpunkter på befintlig verksamhet och förslag på nya fokusområden. Resultatet av enkäten kommer att utgöra en del av underlaget inför arbetet med den nya handlingsplanen. Kontaktperson för enkäten samt arbetet med handlingsplanen är Elias Regelin.
4 januari 2021 | Yrkande angående förslag på Vindkraftsetablering Skansen
Idag har vi skickat ett yrkande till Avesta kommun och Länstyrelsen Dalarna angående förslag på Vindkraftsetablering Skansen, med avseende påverkan i Färnebofjärdens nationalpark och Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. I grunden är vi positiva till vindkraft och dess roll i omställningen mot ett mer hållbart energisystem. Vi ser gärna sådana etableringar och andra nytänkande miljövänliga tekniker i biosfärområdet, men etableringen av vindkraftparken på den föreslagna platsen Skansen ser vi dock som olämplig med avseende på effekterna för bland annat besöksnäringen i nationalparken men även i angränsande naturområden och för kringliggande byar och samhällen. | Intervju i Avesta TidningIntervju i UNT | Läs hela yrkandet här: Yrkande vindkraftsetablering Skansen 
29 december 2020 | Nyhetsbrev nr 2 - 2020 utSKICKAT
Henrik Thomke berättar hur arbetet med en förenklad förvaltningsplan för fiskevårdsområdena fortskrider. Jan O. Lundström berättar om att Biologisk Myggkontroll har inlett en analys av sitt världsunika insamlade material från egenkontrollsprogrammet. Vidare kan du läsa om 10-årsutvärderingen av biosfärområdet som pågår, att Vetenskapsradion gästade biosfärområdet och att vi glädjande återigen fått pris ur Alsbo Äggs Östersjöfond. Läs nyhetsbrevet här!
18 december 2020 | Undersökning kring kännedomen om biosfärområdet pågår
Undersökningen sker via sociala media. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2020. Vill du veta mer om undersökningen, kontakta Magnus Pamp.
15 december 2020 | VeteNskapsradion besöker Biosfärområde Nedre Daläven
Sara Sällström från Sveriges Radio träffar bland annat Leif och Cecila Öster som berättar om ekoturism och skogsägande. Mer i programmet hörs även bland annat hållbarhetsforskaren Lisen Schultz vid Stockholms universitet. Lyssna och läs mer här!
24 OKTOBER 2020 | LIVESÄND GALAKVÄLL MED TEMA KLIMATSMART OMSTART SÖDRA DALARNA
FN firar 75 år idag! Samtidigt bjuder Södra Dalarnas FN-förening in till en direktsänd coronaanpassad nätverksträff på Avesta Teater med tema Klimatsmart Omstart Södra Dalarna. Tillsammans med representar från kommuner, företag och föreningsliv berättar NeDa:s biosfärkoordinator om biosfärkonceptet. Se inspelningen/läs mer här!
16 OKTOBER 2020 | PRISAT ARBETE FÖR HAVSVANDRANDE FISK
Alsbo Ägg har skänkt 44 000 från sin Östersjöfond till Nedre Dalälvens Intresseförening för vårt arbete med #Biosphere for Baltic. Läs mer här!
2 oktober 2020 | P4 Uppland gästar Svarthälls fäbod och pratar byggteknik
Idag följde reporten Mona Wahlund från P4 Uppland med oss ut till Svarthälls fäbod i Färnebofjärdens nationalpark. Jakob Martinell från Nora Tärnsjö hembygdsförening berättade om arbetet med att uppföra fäboden och intresset för fäbodskultur. Läs mer här!
30 september 2020 | SlowTrips – det nya resesättet för att uppleva livsstilar och lokala kulturer i Europa
SlowTrips första upplevelseprodukter är nu paketerade. SlowTrips erbjuder dig en reseupplevelse med vardagliga och autentiska inslag och möjlighet att utbyta erfarenheter. Som resenär utforskar du Europas fascinerande miljöer, märkliga eller förlorade platser, vardagsliv och lokala livshistorier. SlowTrips är ett samarbete mellan nio europeiska leaderområden i Italien, Österrike, Luxemburg, Tyskland, Litauen och Sverige. Kontakta Henrik Thomke om du vill veta mer.  Läs mer här!
1 juli 2020 | Entomolog sökes till vikariat hos Biologisk Myggkontroll
Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälvens Utvecklings AB har som uppgift att reducera stickmyggproblemen vid Nedre Dalälven med metoder som ger avsedd effekt på målorganismerna översvämningsmyggor och som minimerar risker för negativ påverkan på andra organismer. Nu söker vi en entomolog till vårt egenkontrollsprogram. Kontaktuppgifter och ansökan hittar du här - Vikariat entomolog.
25 JUNI 2020 | LÄNSVANDRING I HEBY MED LANDSHÖVDINGEN FÖR UPPSALA LÄN
Vandringen är en av åtta som landshövding Göran Enander gör i Upplands kommuner i syfte att uppmärksamma betydelsen av friluftsliv, folkhälsa och naturvård. Vi fick tillfälle att berätta om verksamheten vid Nedre Dalälvens Intresseförening samt om Biosfärområde Nedre Dalälven. Läs mer här!
9 juni 2020 | NEDAS VD LOTTA HEIMERSSON GÄSTAR RADIO P4 GÄVLEBORG
Förmiddag i P4 med Maria Sundell och Larry Forsberg direktsände från den ekologiska getgården Lars Pers i Fors utanför Österfärnebo. En av gästerna i programmet är Lotta Heimersson, VD för Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa). Hör henne berätta om företagsutveckling, framtidsvisioner, turism, boende i området, samt om läget i turismnäringen under coronapandemin. Läs och hör mer här!
18-24 MAJ 2020 | DIGITAL BIOBLITZ SÖDRA DALARNA BLEV SUCCÈ
Istället för att ställa in, så ställde vi om. Vi gjorde om den planerade fysiska bioblitzen i Säterdalen till en digital mötesplats dit drygt 330 personer anslöt. De naturnyfikna gick själva ut i naturen. Under en dryg vecka skickade de in 430 bilder med 288 olika arter från mer än 96 platser i Dalarna, Gävleborg, Uppland och Västmanland. Alla artbestämdes av experter online.  Läs mer här!
2 MARS 2020 | ARBETE MED 10-ÅRSUTVÄRDERING AV BIOSFÄROMRÅDET INLEDS
I år är det 10 år sedan området Nedre Dalälven officiellt utsågs till biosfärområde av Unesco. Därmed är det också tid att göra en utvärdering av denna tioårsperiod. Nu i mars påbörjar vi arbetet med 10-årsutvärderingen som ska vara klar hösten 2021. Hur arbetet går till - läs mer här!
23 JANUARI 2020 | Nyhetsbrev nr 1 - 2020 UTskickat
Henrik Thomke berättar om hur ett lyckat nätverksarbete bidragit till att Nedre Dalälven prioriteras om i Havs & Vattenmyndighetens förslag till regeringen. Du kan också läsa om att testfiske visar att restaurering av grusbottnar har lyckats. Martina Schäfer, bekämpningsledare hos Biologisk Myggkontroll, berättar om 2019 års bekämpning och om att Biologisk Myggkontroll inför 2020 för första gången sökt tillstånd för bekämpning under tre år hos Naturvårdsverket istället för under ett år som man gjort hittills. Sist men inte minst, tar Lotta Heimersson tacksamt emot ett pris ur Alsbo Äggs Östersjöfond för blad annat vårt arbete med för att den havsvandrade fisken ska kunna återvända till Nedre Dalälven. Läs nyhetsbrevet här!