You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vetenskapsradion GÄSTAR Biosfärområde Nedre Dalälven, 15 december 2020
Idag tar Vetenskapsradion På djupet upp biosfärområden och berättar om sitt besök i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Reportern Sara Sällström från Sveriges Radio hälsade på i biosfärområdet under förrförra veckan och programmet sändes idag (15/12). Vetenskapsradion På djupet tar främst upp forskningsrelaterade ämnen. I programmet hörs Peter Bridgewater, ekolog som jobbat länge med Unescos biosfärområden, Cecilia och Leif Öster, medlemmar i NEDA, ekoturismföretagare på Dalagård och engagerade i biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven, samt hållbarhetsforskaren Lisen Schultz vid Stockholms universitet.

”Kanske kan man säga att ett av biosfärområdenas viktigaste roll är, ja inte att vara exakt som en dejtingapp, men ändå att ta på sig rollen att se till olika intressenter tar kontakt, träffas och pratar med varandra. Det är inte säkert att bönder, länsstyrelse och den lokala ornitologklubben spontant skulle styra upp ett gemensamt möte med varandra för att lösa ett problem med till exempel tranor som förstör åkrar. … ” / Sara Sällström, Vetenskapsradion

Lyssna till ett längre inslag, 20 minuter. 
Lyssna till ett kortare inslag, 2 minuter.


Inför Sara Sällströms reportageresa i biosfärområdet bistod vi på biosfärkontoret med tips på entreprenörer att besöka.