You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
What the Heck is SlowTrips?
Ja, vad sjutton är SlowTrips för något egentligen! 
- Jo det är Nedre Dalälven som tillsammans med åtta andra Leader-områden i Italien, Litauen, Luxemburg, Tyskland och Österrike har gått samman för att marknadsföra lokala, naturliga och småskaliga turistupplevelser, berättar Henrik Thomke, projektledare på NeDa för hållbar besöksnäring. SlowTrips kan handla om gömda skatter, kontakter med ”locals”, äkthet, lära av varandra och storytelling. Med hållbarhetstänk både ekonomisk, social och ekologisk. Ett koncept som passar många verksamheter i Nedre Dalälven!
 
SlowTrips riktar sig till fyra målgrupper
  • * Aktiva kreativa - som gillar att vara delaktiga och få inblick i lokalproducerat och gärna söker möjligheter att prova själv. Det kan handla om lokal mattradition, hantverk, sport och aktiviteter i naturen.
  • * Kulturintresserade - som vill uppleva atmosfären på besöksmålet med lokala traditioner och vardagskultur, platsens historia, konst, ovanliga aktiviteter och udda boende.
  • * Äventyrare - de söker en kontrast till sin vardag som reser i maklig takt, uppmärksam, medveten och vill se sig om utanför de stora turiststråken. Gärna prova en retreat, yoga eller ta dagen i sitt eget tempo.
  • * Utforskare - letar efter äventyr, spektakulära landskap och förlorade platser. Det kan handla om "slowfood", historiska miljöer, geocaching, glamping, ovanliga hus, överraskande möten med lokalbefolkningen och tidsresor.
  •  
www.SlowTrips.eu har öppnat
Surfa in och inspireras av alla de upplevelser som erbjuds där. Närmare ett dussin produkter från Nedre Dalälven finns eller är på väg. Och det är öppet för fler i Nedre Dalälven att vara med! Upplevelser, guidningar, utflykter och andra aktiviteter och besöksmål, restauranger och logi. Sidan hittar du här!
 
HelT rätt i tiden
- SlowTrips-konceptet ligger verkligen rätt i tiden, fortsätter Henrik Thomke. Under 2020, trots den mycket besvärliga pandemisituationen för svensk turism, var tydligt att intresset för att resa fanns hos den svenska hemmamarknaden. Bland aktivitetsentreprenörer, lokalproducenter, småskaliga verksamheter var det flera som hade gott om svemestrande turister hos sig.
 
Extra betydelsefullt NU enligt Visit Sweden
Visit Swedens marknadsrapport "Den svenska Målgruppen" pekar inför 2021 på följande som extra betydelsefullt för att locka gäster:
* Matcha ditt utbud till vad svenskar efterfrågar - har du något du kan skruva på i ditt utbud, kan du genom att utöka samarbeten locka nya målgrupper?
* Förenkla för kunden att köpa av dig - gör enkla paket uppleva + äta, bo + uppleva.
* Soft adventures - enkla äventyr i naturen med mer komfort, service och gärna inslag av lärande som gör att ovana gäster vågar boka.
* Tre viktiga inspirationskällor för gästerna är - Vänner/familj, Google OCH Destinationswebbsidor. Det är därför viktigt att du finns med din marknadsföring på www.nedredalalven.se också!
 
SlowTrips perfekt även för hemester/svemester
- SlowTrips-produkterna passar givetvis lika bra att locka hemestrande svenskar med så på www.NedreDalalven.se får alla SlowTrips-produkterna sin egen märkning, säger Henrik Thomke. När kommer så resandet i gång med utländska gäster? Givetvis beror det på restriktionerna men glädjande nog visar en färsk marknadsundersökning att exempelvis holländare har en växande reslust och att Sverige ses som ett av de säkrare resmålen. Vill du veta mer om SlowTrips, hör av dig till mig på henrik@nedredalalven.se!