You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fiskekort Säters fvof; ädelfiskekort (dagkort)

Ädelfiskekortet gäller fiske med handredskap 1 spö/kort/person.
Kortet gäller i sjöarna Björshyttsjön och Myggtjärn i Nisshyttan.
Kontinuerlig utsättning av ädelfisk (regnbåge, öring vid tillgång).

Max 3 st ädelfiskar per kort och dag. Krokad fisk får inte återutsättas (catch-and-release förbjudet). I båda sjöarna är mäskning, silikonbeten och bruk av båt eller flytring förbjude​​​​​​​t. På isbelagda sjöar är pimpling tillåtet med 1 spö/kort/person eller angling/ismete med max 5 don/kort/person. Observera varje fiskesätt - pimpling eller angling/ismete - kräver var sitt fiskekort.

Det här ingår: Ett dagkort är giltigt till 23:59 samma dag.
Endast digital försäljning av fiskekort (iFiske).
Köp fiskekort via iFiske; https://www.ifiske.se/fiskekort-sater.htm

Hitta hit