You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fiskekort Säters fvof, Ädelfiskekort (dagkort)

Ädelfiskekortet gäller sjöarna Björshyttsjön och Myggtjärn i Nisshyttan. Utsättning av ädelfisk (regnbåge, öring vid tillgång) sker kontinuerligt.

Ädelfiskekortet gäller för ett handredskap/kort/person.
Max tre ädelfiskar/kort/dag.
Krokad fisk får ej återutsättas, mao ingen catch-and-release.
Pimpling och angling/ismetet med max 10 don/kort

Det här ingår: Användande av båt eller flytring är förbjudet i båda sjöarna. Detsamma gäller mäskning och silikonbeten.

Att tänka på: Förbud för kräftfiske samt fasta redskap, som exempelvis långrev, utterbräda, ryssja, mjärde och nät.

Hitta hit