You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Säters fiskevårdsområdesförening (fvof)

Om oss:

Säters fvof består av 60-talet vatten som inkluderar såväl större sjöar som små tjärnar och bäckar. Sjöfisket dominerar men föreningen har också ett antal vattendrag, med Ljusterån och en del av Dalälven som största/längsta vattendrag. Vid sidan om själva fiskeupplevelsen bjuder fiskevårdsområdet också på spännande naturupplevelser, då många sjöar ligger i skogslandskap långt från bebyggelse. Men attraktiva vatten finns också på bekvämt promenad- och cykelavstånd från Säters centralort och Säters Camping. En samlad förteckning över våra fiskarter - vilka och var - finns på vår hemsida (fiskaisater.se).

Fiskevårdsområdet förvaltar också två sjöar där utsättning av regnbåge (öring vid tillgång) sker kontinuerlig. För dessa sjöar krävs ett särskilt fiskekort.

I Ljustern, vid Säters centralort, utplanteras öring, men här gäller "vanligt" sportfiskekort. Förutom de mer sällanfångade öringarna är abborre och gädda ofta målet för Ljusternfiskarna. En god tillgång på nors resulterar regelbundet i abborrar över kilo.

Säters fvof arbetar långsiktigt med förvaltningen av våra vatten och fiske. Se vår hemsida www.fiskaisater.se för mer information om vad vi gör - och planerar att göra.

Styrelsen i Säters Fiskevårdsområdesförening önskar dig en trevlig fiskeupplevelse!

Service:

  • Fri parkering
  • Kollektivtrafik
  • Tillgänglighet
  • Adress:℅ Ulf Ljusteräng, Gustaf Adolfsvägen 19, SE 783 34 Säter
  • Tel:+46 70 542 6775
  • E-post:ulfljusterang@gmail.com
  • Webb:www.fiskaisater.se
Produkter

Fiskekort Säters fvof; trollingkort (års- och dagkort)

Hela året
Ljustern m fl/Säter
Från 1 person
+46 70 542 6775 Tillgänglig

Fiskekort Säters fvof; ädelfiskekort (dagkort)

Hela året
Björshyttsjön/Myggtjärnen
Från 1 person
+46 70 542 6775 Tillgänglig

Fiskekort Säters fvof; sportfiskekort (dygns-, 3-dygns-, 10-dygnskort samt årskort)

Året om
Ljustern m fl/Säter
Från 1 person
+46 70 542 6775 Tillgänglig