You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fiskekort Säters fvof; sportfiskekort (dygns-, 3-dygns-, 10-dygnskort samt årskort)

Sportfiskekortet gäller fiske med handredskap 1 spö/kort/person.
Gäller i drygt 60 sjöar och vattendrag inom Säters fiskevårdsområde.
I ädelfiskesjöarna (Björshyttsjön och Myggtjärn) i Nisshyttan krävs särskilt fiskekort.

Förbud för kräftfiske samt fasta redskap, till exempel långrev, utter, ryssja, mjärde och nät.
Max 3 öringar/dag i Ljustern, minimimått 50 cm samt fönsteruttag 50-70 cm. Längder därutöver ska återutsättas, död eller levande.
Fiskeförbud i Jönshytteån, ån mellan sjöarna Dalkarlen och Ljustern samt ån mellan Björshyttsjön och Kamman.
Ålfiske är tillåtet (föreningens vatten ligger mer än 3 vattenkraftverk uppströms havet). Föreningen förordar dock återutsättning av fångad ål. 
På isbelagda sjöar gäller sportfiskekortet för två samtida aktiviteter; pimpling med 1 spö och angling/ismete med max 10 don.
Max 16 år = fritt fiske - förutom ädelfiske i Björshyttsjön och Myggtjärnen.

Det här ingår: Runt sjön Ljustern vid Säters centralort finns tio bryggor för allmänheten, tre av bryggorna är anpassade för personer med funktionshinder.
Dygnskort gäller 24 tim, 3-dygnskort 72 tim, 10-dygnskort 240 tim. Årskort gäller 365 dgr.
Endast digital försäljning av fiskekort (iFiske).
Köp fiskekort via iFiske; https://www.ifiske.se/fiskekort-sater.htm

Hitta hit