You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fiskekort Säters fvof; trollingkort (års- och dagkort)

Trollingkortet gäller handredskap med max 4 spön/kort/person.
Gäller i drygt 60 sjöar och vattendrag inom Säters fiskevårdsområde.
Föreningen förordar catch-and-release.

Det här ingår: Trollingkort finns som dygnskort (24 tim) respektive årskort (365 dgr).
Endast digital försäljning av fiskekort (iFiske).
Köp fiskekort via iFiske; https://www.ifiske.se/fiskekort-sater.htm

Hitta hit