You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kursdag i Livsmedelshygien, grundmoment och uppdatering (HACCP), 28 januari 2019
Om kursen: För dig som arbetar med råvaror, beredning, tillverkning t.ex. Bed&Breakfast, catering, hotell, utomhusmatlagning och restaurang. Följs av kursdag 2 för egenkontrollprogram i mars enligt nedan. Kursledare AnnaKarin Landin, Hushållningssällskapet.
Praktiskt: I Gysinge, 09:30 – 15:30, deltagare betalar endast kuvertavgift 350 kr för kaffe/lunch/åhörarmaterial. OBS – datum för anmälan och att det är begränsat antal platser!
Anmälan: Till info@nedredalalven.se senast 20 januari. No-show avgift är 350 kr.
Kontakt: Karin Andersson, 0291-213 16