You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Den svenska målgruppen, Visit Sweden
I samband med pandemin har Visit Sweden fått ett nytt uppdrag - att marknadsföra Sverige till svenskar. Tillsammans med oss destinationsorganisationer runt om i landet vill man sprida kunskaper om trender och köpvanor till entreprenörer och besöksmål inför Svemester 2021.
Vi ger informationen via en mailserie till verksamheterna som finns på www.nedredalalven.se
och till andra intresserade.


Om rapporten:
Visit Sweden har från 1 januari 2021 ett breddat uppdrag att marknadsföra Sverige som besöksmål inte bara för utländska utan också inhemska målgrupper. Hösten 2020 sammanställdes och analyserades tillgängliga kunskapsunderlag om invånarnas turism i Sverige från en bredd av källor, för att identifiera Sveriges potential och nuläge som destination för invånare i Sverige. Denna rapport riktar sig till företagare inom svensk besöksnäring och är en sammanfattning av insikter inom området.
Destination Sverige
”Destination Sverige
I år kan vi se 3,7 miljoner svenskar utforska Sverige. Deras sammanlagda semesterbudget är någonstans mellan 38,5-52,4 miljarder kronor.
Vad kan du göra – som företag inom besöksnäringen – för att de ska hitta till just dig? Det handlar den här rapporten om.”
”Svenskars resande innan, under och efter pandemin
Resandet förändrades redan innan pandemin. En svagare krona och ett större hållbarhetstänk gjorde att vi svenskar redan innan pandemin lade mer pengar på resor inom Sverige.
Den svenska resenären börjar bli mer miljömedveten. När man reser så är huvudanledningen att man vill besöka släkt och vänner, men man är borta i fler dagar och passar på att turista när man ändå är hemifrån.”
Du som finns med i turistnätverket med din verksamhet på www.nedredalalven.se får de närmaste dagarna en mailserie från oss. Där vi har saxat ur Visit Swedens rapport om hur svenskar planerar, väljer och bokar sin semester nu inför 2021.
Den ger också handfasta tips och råd för din marknadsföring.

Har du frågor eller vill bolla idéer hör av dig till oss Nedre Dalälven.

Vänlig hälsning
Henrik Thomke/Projektledare
Svenskars resande innan, under och efter pandemin
”Svenskars resande innan, under och efter pandemin
I december 2020 kan vi summera att Sverige har ett tapp på antalet gästnätter med drygt -21% (januari-oktober 2020) jämfört med 2019.
Storstäderna har tappat mest, medan glesbefolkade regioner i Sverige har gått bättre. Kommersiella boendeformer har varit mindre attraktiva än vanligt under sommaren 2020, likaså kollektiva färdmedel.”
”Hur kommer resandet se ut 2021?
Svenskarna är ett resande folk och i takt med att vaccinationen kommit igång ser vi på sök- och bokningsbeteendet att det har ändrats.
Som företag inom besöksnäringen gäller det att börja kommunicera trygga och attraktiva alternativ snarast. Viktigt att visa vad ni gör för att minska smittspridningen och hur ni anpassat era bokningsvillkor efter rådande omständigheter.”
Du som finns med i turistnätverket med din verksamhet på www.nedredalalven.se får de närmaste dagarna en mailserie från oss. Där vi har saxat ur Visit Swedens rapport om hur svenskar planerar, väljer och bokar sin semester nu inför 2021.
Den ger också handfasta tips och råd för din marknadsföring.

Lyft fram miljöfördelar som du har och smidiga avbokningsregler i din marknadsföring.

Vänlig hälsning
Henrik Thomke/Projektledare
Sveriges produkt och erbjudande – hållbar turism
”Sveriges produkt och erbjudande – hållbar turism
En hållbar besöksnäring tar ansvar för såväl nuvarande som framtida ekonomisk, social och miljömässig påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.
Framgångsrik turism bygger på att besökare kan uppleva en annan plats och att ha det bra där. Som destination och företag behöver du tänka på din verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv, eller arbeta med hållbarhetsfrågor integrerat i din verksamhet, för att bli ekonomiskt-, socialt- och lokalt starka på lång sikt.
Genom samarbeten och lokal samverkan kommer det vara lättare att möta efterfrågan av hög kvalitet från både besökare, boende, företagare och miljö.”
”Den svenska målgruppen
En nyligen genomförd målgruppsanalys i Sverige visar att nästan alla svenska globala resenärer, är intresserade av en semester i Sverige. Totalt motsvarar det ca 3,7 miljoner resenärer, en stor potential.
De starkaste drivkrafterna för att resa på semester i Sverige är att ha roligt och uppleva nya saker tillsammans, koppla av och slippa rutiner samt känna sig fria. Även att njuta av god mat och dryck och uppleva naturen lockar.
Nyfikna upptäckare, Aktiva naturälskare och Vardagssmitande livsnjutare.”
Du som finns med i turistnätverket med din verksamhet på www.nedredalalven.se får den här mailserien om hur svenskar planerar, väljer och bokar sin semester nu inför 2021.
Den ger också handfasta tips och råd för din marknadsföring.

Att finnas i Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven gör att du kan dra nytta av hållbarhetsarbete och samarbeten, hör av dig till oss så berättar vi mer.

Vänlig hälsning
Henrik Thomke/Projektledare
Vad vill svenskar göra på sin semester
”Vad vill svenskar göra på sin semester
Den svenska målgruppen vill göra allt från att vara aktiva på semestern, till att bussas runt med lite lätt guidning utan att behöva röra på sig så mycket.
#3 Kulinariska upplevelser – god mat/dryck i fin miljö.
#4 Utomhusaktiviteter/upplevelser – vår, sommar och höst.”
”Den svenska målgruppen uppdelad på de tre segmenten
Genom att dela upp den stora målgruppen – den svenska resenären – i tre segment; vardagssmitande livsnjutare, aktiva naturälskare och nyfikna upptäckare, kan vi se om deras semesterönskningar skiljer sig åt.
Tänk igenom vilka kundsegment du idag attraherar med ditt befintliga utbud, ser du något mönster i dina bokningar? Vad efterfrågar de? Vilka personer är lönsamma och lättast att tillfredsställa?”

 
Du som finns med i turistnätverket med din verksamhet på www.nedredalalven.se får den här mailserien om hur svenskar planerar, väljer och bokar sin semester nu inför 2021.
Den ger också handfasta tips och råd för din marknadsföring.

Under åren har Nedre Dalälven ordnat bl a nätverksträffar och studieresor som ökar kännedom om kollegor och besöksmål och främjar samarbeten. Vi ser fram mot att återuppta det postcorona.

Vänlig hälsning
Henrik Thomke/Projektledare
Matcha ditt utbud till vad svenskar efterfrågar
”Matcha ditt utbud till vad svenskar efterfrågar
Fundera på ert utbud och om hur väl ert utbud matchar era önskvärda målgruppers efterfrågan.
Kan du hitta nya samarbeten med andra för att skapa en mer attraktiv helhet. Den vardagssmitande livsnjutaren t ex vill att det ska vara enkelt för att just kunna koppla av och njuta. Kan du förändra något litet för att lättare attrahera den målgruppen?”
”Turismtrender
Drivande bakom alla trender ligger utvecklingen av människors villkor; som ökad medellivslängd med bibehållen hälsa och ett fortsatt aktivt liv, en generellt högre levnadsstandard, en ökad urbanisering samt en teknikutveckling.
Med den ökade urbaniseringen globalt växer ett starkt behov fram hos människor att fly vardagen och pulsen i staden och återupptäcka naturen och landsbygden. Detta kan vara en möjlighet för viss/stor del av besöksnäringen i Sverige, förutsatt att bekvämlighet och komfort även utanför städer motsvarar förväntningarna hos resenären.”
Du som finns med i turistnätverket med din verksamhet på www.nedredalalven.se får den här mailserien om hur svenskar planerar, väljer och bokar sin semester nu inför 2021.
Den ger också handfasta tips och råd för din marknadsföring.

Ett flöde av bilder om din verksamhet kan visas på www.nedredalalven.se, hör av dig så visar vi hur det fungerar. Det är bra då destinations-webbsidor rankas högt när Svenskar planerar sin semester!

Vänlig hälsning
Henrik Thomke/Projektledare


 
Vilka inspirationskällor används
”Vilka inspirationskällor används
Som primär inspirationskälla använder svenskarna Google, de googlar fram information om resmålet via de texter och bilder som finns tillgängliga på internet.
Visa din verksamhet med bilder som visas när resenären googlar på resmålet. Bilderna blir dels till inspiration för turistmålet men kommer i förlängningen leda dem till din hemsida.
#3 Omdömessidor som Tripadvisor och Destinationens webbsidor.”

 
”Paketera för att underlätta
Vad är det som gör att konstrundan på Österlen drar så mycket folk? Jo, alla vet att det är en aktivitet som pågår i samband med påsk och som är intressant för personer med bil, reslust och konstintresse.
Det är viktigt att du känner din målgrupp och vet vad de vill ha när du, utifrån de olika delarna i resan bo-äta-göra, sätter ihop paket till dem. Välj enkla, säkra och hållbara paket som lockar din målgrupps intressen.”
Du som finns med i turistnätverket med din verksamhet på www.nedredalalven.se får den här mailserien om hur svenskar planerar, väljer och bokar sin semester nu inför 2021.
Den ger också handfasta tips och råd för din marknadsföring.

Som du ser så rankas Destinations-webbsidor högt när Svenskar planerar sin semester. Passa därför på att uppdaterar dina texter och bilder på www.nedredalalven.se.

Och gör gärna paket/produkter, det gör det enklare för gästen att köpa av dig
!

Vi hjälper dig.

Vänlig hälsning
Henrik Thomke/Projektledare
Svenskarnas digitala beteende
”Svenskarnas digitala beteende
Studien Svenskarna och internet 2020 visar hur användningen av olika digitala tjänster ser ut, och hur svenskarnas beteende på nätet har förändrats. Var tredje internetanvändare anger att de har börjat använda internet mer under pandemin.
I Skandinavien förväntas andelen som bokar sina resor via mobila enheter uppgå till 33% år 2022?”
”Hur bokar den svenska målgruppen
Den svenska resenären vill lätt och smidigt hitta information, boka sin resa – gärna onlinebokning via mobiltelefon – och vid behov snabbt kunna komma i kontakt med företaget de bokat sin resa med.
Gör din webbplats mobilanpassad. Erbjud en effektiv och smidig bokning och betalning online, även via mobil.”
Du som finns med i turistnätverket med din verksamhet på www.nedredalalven.se får den här mailserien om hur svenskar planerar, väljer och bokar sin semester nu inför 2021.
Den ger också handfasta tips och råd för din marknadsföring.

Destinations-webbsidor rankas högt när Svenskar planerar sin semester! Kontakta oss så hjälper vi dig att uppdatera dina texter och bilder på www.nedredalalven.se.

Har du redan onlinebokning (guidade turer, visningar, museibesök, utflykter, logi, paket) så får du gärna lägga till det på www.nedredalalven.se.

Vill du veta mer om hur hur onlinebokning fungerar hör av dig till Henrik, 070-749 7071.

Vänlig hälsning
Henrik Thomke/Projektledare
Nöjda resenärer delar och inspirerar andra
”Nöjda resenärer delar och inspirerar andra
Det är självfallet viktigt att ta hand om dina kunder när de kommer till dig på din destination, men det personliga bemötandet och hur mycket det gör för upplevelsen tål att upprepas.
Dina kunders delningar och rekommendationer blir i förlängningen din marknadsföring. Då rekommendationer från vänner och bekanta, är den främsta källan för inspiration hos målgruppen svenskar som är bosatta i Sverige.”
”Slutsatser
Det globala resandet har ökat de senaste 10 åren och 2019 var ett rekordår. Svenskarna har ett stort reseintresse och de senaste åren har man även kunnat se att fler svenskar väljer att semestra i Sverige.
Det är klokt att ta vara på de konsumenttrender vi sett under senare år och som i vissa fall även förstärkts av pandemins framfart. Efterfrågan på unika upplevelser, det äkta och det lokala, ökar, ihop med önskan om att lära nytt samt semestra mer hållbart.
Utbudet kan både vara traditionellt och modernt, natur och storstad, vinter och sommar.”
Du som finns med i turistnätverket med din verksamhet på www.nedredalalven.se har fått den här mailserie från oss. Där vi har saxat ur Visit Swedens rapport om hur svenskar planerar, väljer och bokar sin semester nu inför 2021.

Den ger också handfasta tips och råd för din marknadsföring.

Ett starkt turistnätverk i Nedre Dalälven ökar kännedom om utbud och upplevelser i området och gör det enklare att samarbete vilket betyder mer marknadsföring och fler besökare till området!

Vänlig hälsning
Henrik Thomke/Projektledare

Rapporten från Visit Sweden finns att ladda hem här.