You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Foto: Henrik Thomke

Hur tänker svenska resenärer om sitt resande nu? April 2021.
För första gången genomförde Visit Sweden under april en fördjupad månatlig Temperaturmätning som visar svenskarnas funderingar om resande under pandemin.

I undersökningen frågade Visit Sweden svenskar om resmål, typ av semester som planeras och bokningstankar, om reklam och utlandssemester, om resandet i pandemin och om framtidens resande, efter pandemin klingat av.
 
Summering och slutsatser
Visit Sweden slutsatser utifrån april månads undersökning visas nedan. Källa: Visit Sweden/YouGov

Möjligheter för oss i Biosfärområdet Nedre Dalälven som april-undersökningen pekar på blir:
 • * intresset för att semestra i eller nära naturen,
 • * köpa varor från lokala producenter,
 • * välja hållbara alternativ,
 • * välja Sverige framför utlandet,
 • * semester i kust- och natur endast övertrumfas av att besöka släkt och vänner
Summering och slutsatser
 • Närmare en tredjedel har haft en resa med övernattning i Sverige de senaste 6 månaderna
 • Knappt 40% överväger eller planerar en resa med minst en övernattning de kommande sex månaderna där flest prioriterar Sverige och tvåa kommer Spanien följt av Tyskland och Storbritannien.
 • Sverige ses som det säkraste besöksmålet
 • Gällande bokningsläget så finns en tendens att yngre är de som i störst utsträckning avvaktar situationen och de äldsta (60+) är de som minst bokat något (fritidshus kanske?)
 • Bara att besöka släkt och vänner är populärare än kust- och natursemester
 • Reklam för semester i Sverige är mer okej än reklam för utlandsresor
 • Många är skeptiska till utlandssemester nu
 • Majoriteten gör anpassningar utifrån pandemiläget. Socialt avstånd fortsatt viktigt för många.
 • Det är mycket viktigt med trygghetskänslan under resor och möjlighet att kunna boka om och av.
 • När det gäller framtiden i jämförelse med hur det var innan pandemin tror de att de ska mer tillbringa sin semester i eller nära naturen och köpa varor från lokala producenter. De kommer mindre ta flyget till en semesterort, åka till storstäder eller åka på semester utomlands.
Visit Sweden drar följande slutsatser utifrån april månads undersökning:
 • Viktigt att visa ansvar och erbjuda trygghet både före resan och i upplevelsen
 • Viktigt att fortsätta tänka på anpassade budskap
 • Sverigeresan är mer populär och känns mer okej denna vår