You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Svarthälls fäbod, utflykt och guidning

Om oss:

Svarthälls fäbod, ursprungligen uppförd på 1600-talet, togs ur bruk för ungefär 120 år sedan. Till 400-årsjubileet 2020 återinvigde Nora-Tärnsjö Hembygdsförening år 2020 en återskapad fäbodstuga på den ursprungliga grunden.
Fäboden är belägen i väglöst land i den sydligaste delen av Färnebofjärdens Nationalpark och är en satellit till museiverksamheten Nora-Tärnsjö Hembygdsförenings bedriver vid Hembygdsgården i Tärnsjö.
Föreningen har ett utflyktsprogram, bl.a med båt, till den gamla fäboden.

Service:

  • Fri parkering
  • Kulturutbud