You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Träff om naturbeteskött från Nedre Dalälven, 18 mars 2019
Den 18 mars arrangerade Nedre Dalälvens Intresseförenings en träff om Naturbeteskött i Gysinge. Deltog gjorde lantbrukare, slakterier och ett par av kommunernas kostchefer.

Anna Jamieson, från Naturbeteskött i Sverige, berättade om fördelarna med naturbeteskött ur natur och klimatperspektiv, om certifiering och ekonomi. Se Annas presentation här!

Stina Ernstsson, från LRF Dalarna och Gävleborg, berättade om samverkan i matkedjan. Se Stinas presentation här!
Inbjudan
Är du nötköttsproducent, kostchef, grossist eller politiker med intresse för naturbeteskött?
Välkommen på denna träff där du får lära dig mer om och diskutera frågor om naturbete, miljö, certifiering och marknad.

Var: Gysinge i stora hörsalen (bredvid Naturum).
När: Måndag 18 mars, kl 13:00 – 15:30.
Kostnad: Träffen är kostnadsfri.

PROGRAM
Introduktion
Elias Regelin, Nedre Dalälvens intresseförening
Naturbeteskött. Vilka är fördelarna för ekonomi, klimat och miljö och vad innebär det att producera certifierat naturbeteskött?
Anna Jamieson, Naturbeteskött i Sverige
Diskussion

Fika

Samverkan i matkedjan - Banar väg till marknaden för naturbeteskött.
Stina Ernstsson, LRF Dalarna och Gävleborg
Diskussion

Anmälan: till Elias Regelin via epost eller telefon senast onsdag den 14 mars.
elias@nedredalalven.se, telefon  0291 - 213 15
Meddela: Ditt namn och telefonnummer