You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vill du lära dig att restaurera vattendrag?
Många av våra vattendrag har genom historien rätats, rensats, dikats och dämts. Detta var ett nödvändigt ont för samhällets utveckling, men det hade ödesdigra konsekvenser för fiskar och andra vattenlevande organismer.
På senare tid har engagemanget för att återställa vattendrag ökat. Mycket av det arbetet görs ideellt av fiskevårdsföreningar, fritidsfiskare och andra vattenintresserade. Det är ett kul praktiskt arbete som belönas med återvändande liv och porlande vatten.

Biosfärområde Nedre Dalälven vill därför stötta detta engagemang genom att bidra med kunskap, nätverk, dialog med markägare mm för att möjliggöra bra restaureringar. Vi har tidigare arrangerat en studiecirkel och planerar nu fler aktiviteter såsom kurser och seminarier. Vill du också lära dig hur det går till? Eller är du redan engagerad och vill träffa likasinnade? Kanske äger du till och med en bäck därhemma i behov av restaurering?
 
Anmäl intresse till Elias Regelin: elias@nedredalalven.se
Läs om den tidigare studiecirkeln här.
Läs om restaureringen av Böleån här