You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
19 mars | NEDRE DALÄLVENS LOKALA TURISTMÅL UPPMÄRKSAMMAS I EUROPA
Slow Trips, ett europeiskt Leader-projekt inriktat på lokala småskaliga upplevelser, där ett flertal entreprenörer inom besöksnäringen i Nedre Dalälven ingår, har nominerats till priset Rural Inspiration Awards 2021, i klassen Hållbar framtid.

- Det är utmärkt att våra lokala och hållbara upplevelser uppmärksammas, säger Henrik Thomke, projektledare för Slow Trips svenska del. Förhoppningsvis leder det till att ännu fler, både entreprenörer i området och europeiska turister, får upp ögonen för det unika vi har att erbjuda i Nedre Dalälven. Nomineringen ger oss bra marknadsföring utomlands helt enkelt.

Unika upplevelser genom lokal autenticitet
- Slow Trips handlar om att utveckla och lyfta fram det ”långsamma” resandet, berättar Henrik Thomke. Som turist får du lära känna den vardagliga kulturen i regionen genom kontakt med lokalbefolkningen. Du får dröja kvar i det unika, ovanliga och personliga – den äkta och lokala upplevelsen som det storskaliga och mer likriktade turistandet inte riktigt hittar fram till eller ens tar sig tid med. SlowTrips.eu-sajten har överraskat med dryga fyrtiotalet personliga och lokalt baserade upplevelser som ger besökaren ett minne för livet

Röstning pågår – hjälp gärna till!
- Vill du hjälpa oss att lyfta fram Nedre Dalälven än mer i Europa kan du rösta på Slow Trips i omröstningen, säger Henrik. Den pågår fram till den 24 mars. Och vi tar gärna med fler entreprenörer och besöksmål som erbjuder upplevelser. Marknadsföringen av Slow Trips-upplevelserna drar i gång på allvar så fort pandemirestriktionerna gör resande lämpligt igen. Till alla entreprenörer som kan tänka sig att vara med vill jag gärna understryka att det är hög tid nu att göra sig startklar med genomtänkta upplevelser där exempelvis boende, guidning och matkultur ingår. Och undersökningar som gjorts visar att det i sommar blir en riktigt boom med hemestrande svenskar som i allt högre grad söker lokala, småskaliga och naturnära upplevelser.

I Slow Trips-projektet har Leader Nedre Dalälven tillsammans med åtta andra Leader-områden i Italien, Litauen, Luxemburg, Tyskland och Österrike gått samman för att marknadsföra lokala, naturliga och småskaliga turistupplevelser.

Länk till omröstningen: https://www.surveymonkey.com/r/XTZBQYQ

De svenska deltagarna finns på: https://www.slowtrips.eu/destinations/nedre-dalaelven/

Mer om Slow Trips: https://nedredalalven.se/sv/organisation/nyheter/what-the-heck-is-slowtrips

Kontaktuppgifter (även bildförfrågningar)
Henrik Thomke, projektledare Leader Nedre Dalälven, +46 70 749 7071, henrik@nedredalalven.se
Barbara Stumpf, Project Manager Slow Trips, +43 660 49 35 390, barbara.stumpf@zeitkultur.at