You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FÖRÄNDRAT OCH FRAMFLYTTAT TILL 2021,  P.G.A. PANDEMIN


Inspirationsresa till Tiveden för turismnätverket
Den planerade inspirationsresan under våren 2020 för besöksnäringen till Tiveden/Omberg genom Projekt Destination Nedre Dalälven flyttade vi först fram till hösten och nu har vi bestämt oss för att ställa in den.

Föreläsningar / workshops
2020:s workshops och föreläsningar kring biologisk mångfald på våra ängar, bihållning och naturfotografering som vi tänkte arrangera med Färnebofjärdens nationalpark är framflyttade till 2021. Merparten blir digitala.

Guidade båtturer på Nedre Dalälven
Sommarens guidade båtturer på Nedre Dalälven för allmänheten under 2020, i samarbete med Färnebofjärdens nationalpark, med våra fina 12-mannabåt Svanen är inställda och vi räknar med att kunna erbjuda turerna tidigast under 2022. 

Bioblitz i SÄTERDALEN
BioBlitzen som vi tillsammans med naturföreningarna i Södra Dalarna planerade att bjuda in till i Säterdalen under Biologiska mångfaldens dag i maj 2020 är framflyttad till 14 augusti 2021. Istället utförde vi en veckolång digital BioBlitz i maj som blev lyckad. 

Byggteknik nr 2 vid Svarthällsfäbod
Oktobers båtutflykt till Svarthälls fäbod för att få ta del av byggteknik och fäbodsliv blev en inspirerande dag. Många ville följa med och vi tänkte arrangera ytterligare en dag för att alla skulle få följa med, men genom förändrad pandemisitutation är nästa tillfälle framflyttad till 2021.