You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Foto: Magnus Pamp

Foto: Magnus Pamp

Foto: Magnus Pamp
Projekt BUS i biosfären | Aktiviteter som flyttats fram, ställs in eller förändrats på grund av pandemin
Istället för att ställa in - färre deltagare, flera tillfällen
Generellt fick vi tänka om när det gällde våra aktiviteter under pandemitiden. Där det var möjligt planerade vi om och bjöd in färre deltagare, men erbjöd flera tillfällen att delta. Så gjorde vi till exempel med de guidade vandringarna under temat Friluftsliv i biosfären, fältvandringarna i bondens landskap och i samarbetet med Hållnäs sockenråd kring Strövtåg på Hållnäshalvön. Vi följde de regler som gällde kring deltagarantal. Så istället för att göra en vandring med tjugo personer så bjöd vi in till två under samma dag med maximalt sju personer eller som i fallet med fältvandringarna i bondens landskap där vi erbjöd två datum med tre tillfällen vardera. Det blev mer administration, men aktiviteterna blev av, och i många fall blev de också mer exklusiva.

Från fysiskt till digitalt
Att omvandla föreläsningar och naturupplevelser till digitala evenemang var ett annat sätt att erbjuda aktiviteter under pandemin. Bioblitzen i Säterdalen som var planerad till en majdag 2020 omvandlade vi till ett veckolångt digitalt evenemang på Facebook som fick stort deltagarantal och blev uppskattat av både deltagare och arrangörer. Vi upprepade den digitala varianten igen våren 2021 för att sedan till slut i augusti 2021 kunna genomföra bioblitzen på plats i Säterdalen.
Den serie föreläsningar som vi planerade att genomföra tillsammans med Färnebofjärdens nationalpark, dels i området och dels i hörsalen vid naturum, omvandlade vi till en digital föreläsningserie. Vi väntade först på att kunna erbjuda föreläsningar på plats under 2020, men med start i februari 2021 så kom vi igång med digitala föreläsningar. Totalt erbjöd vi åtta föreläsningar som sågs av upp emot tusen personer. För att få till en smidig hantering av de digitala föreläsningarna samarbetade vi Studiefrämjandet. Föreläsningsserien föll så väl ut att vi fortsätter samarbetet framöver. Under 2022 räknar vi med att erbjuda fyra digitala föreläsningar under ett fortsatt samarbete med Färnebofjärdens nationalpark och Studiefrämjandet.
Aktiviteter

Utbildningsresa till ett annat biosfärområde för biosfärstyrelsen (FRAMFLYTTAT)
Den planerade utbildningsresan under oktober 2020 för biosfärstyrelsen till ett annat biosfärområde är framflyttad till ett obestämt datum. 

Föreläsningar / workshops (OMSTÄLLT)
2020:s workshops och föreläsningar kring biodling, biologisk mångfald på våra ängar, bihållning, naturfotografering, med mera som vi tänkte arrangera med Färnebofjärdens nationalpark har vi genomfört i digitalt format under 2021. Åtta föreläsningar genomfördes under 2021 i digitalt format, varav en lajvsändning från ett vindskydd i Färnebofjärdens nationalpark. Ytterligare fyra digitala föreläsningar sker under under 2022. De digitala föreläsningarna gör vi även i samarbete med Studiefrämjandet.

Guidade båtturer på Nedre Dalälven (FRAMFLYTTAT)
Våra planerade guidade båtturer under sommaren 2020 på Nedre Dalälven för allmänheten, i samarbete med Färnebofjärdens nationalpark, med våra fina 12-mannabåt Svanen ställdes in och vi räknar med att kunna erbjuda turerna tidigast under 2022. 

Bioblitz i SÄTERDALEN (OMSTÄLLT OCH FRAMFLYTTAT)
Bioblitzen som vi tillsammans med naturföreningarna i Södra Dalarna planerade att bjuda in till i Säterdalen under Biologiska mångfaldens dag i maj 2020 flyttades fram och genomfördes den 14 augusti 2021. För att ändå erbjuda inspiration och naturupplevelser genomförde vi först en veckolång digital BioBlitz i maj 2020 som blev lyckad, och sedan ytterligare än i maj 2021. 

Byggteknik nr 2 vid Svarthällsfäbod (INSTÄLLT)
Båtutflykten under oktober 2020 till Svarthälls fäbod för att få ta del av byggteknik och fäbodsliv blev en inspirerande dag. Många ville följa med och vi arrangerade ytterligare en dag för att alla skulle få följa med, men genom förändrad pandemisitutation tvingades vi ställa in denna med kort varsel. Om du är intresserad får du gärna ta direktkontakt med Nora-Tärnsjö hembygdsförening.