You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FÖRÄNDRAT OCH FRAMFLYTTAT TILL 2021,  P.G.A. PANDEMIN


Inspirationsresa till Tiveden för turismnätverket
Den planerade inspirationsresan under våren 2020 för besöksnäringen till Tiveden/Omberg genom Projekt Destination Nedre Dalälven flyttade vi först fram till hösten och nu har vi bestämt oss för att ställa in den.

Utbildningsresa till ett annat biosfärområde för biosfärstyrelsen
Den planerade utbildningsresan under oktober 2020 för biosfärstyrelsen till ett annat biosfärområde är framflyttad till ett obestämt datum.

Föreläsningar / workshops
2020:s workshops och föreläsningar kring biologisk mångfald på våra ängar, bihållning, naturfotografering, med mera som vi tänkte arrangera med Färnebofjärdens nationalpark flyttades fram till 2021. Sex av dem har vi genomfört under första halvåret 2021 i digitalt format. Ytterligare fyra är planerade för hösten. Den digitala föreläsningarna gör vi även i samarbete med Studiefrämjandet.

Guidade båtturer på Nedre Dalälven
Sommarens guidade båtturer på Nedre Dalälven för allmänheten under 2020, i samarbete med Färnebofjärdens nationalpark, med våra fina 12-mannabåt Svanen är inställda och vi räknar med att kunna erbjuda turerna tidigast under 2022. 

Bioblitz i SÄTERDALEN
BioBlitzen som vi tillsammans med naturföreningarna i Södra Dalarna planerade att bjuda in till i Säterdalen under Biologiska mångfaldens dag i maj 2020 är framflyttad till 14 augusti 2021. Istället utförde vi en veckolång digital BioBlitz i maj 2020 som blev lyckad, samt ytterligare än i maj 2021. 

Byggteknik nr 2 vid Svarthällsfäbod
Oktobers båtutflykt till Svarthälls fäbod för att få ta del av byggteknik och fäbodsliv blev en inspirerande dag. Många ville följa med och vi tänkte arrangera ytterligare en dag för att alla skulle få följa med, men genom förändrad pandemisitutation är nästa tillfälle framflyttad till tidigast hösten 2021.