You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
26 maj | Föreläsning Blommande vägkanter - med eldsjälen Ebba Werner
Drygt hundra personer lyssnade till eldsjälen Ebba Werner när hon berättade om vägkanternas betydelse för den biologiska mångfalden. Under föreläsningen kunde deltagarna ställa frågor i chatten. Några av frågorna och svaren hittar du här på sidan. Ebbas presententation från föreläsningen kan du ladda ner här nedan. Du hittar också länkar till vidare information och engagemang. Vägkanterna är en gratis resurs enligt Ebba som vi behöver ta hand om med medveten skötsel. Skulle vi avsätta ytor till naturreservat eller nya skyddade zoner behöver de finansieras. Sveriges samlade vägsträckor motsvarar cirka 164 000 hektar, vilket är en yta lika stor som Öland. Ebba delade med sig om hur en medveten slåtter kan gynna en mångfald av växter och djur.
Vill du vara med i en studiecirkel kring blommande vägkanter?
Vill du vara med i en studiecirkel kring blommande vägkanter? Om tillräckligt stort intresse finns startar vi gärna en studiecirkel. Kontakta Carina Carlsson på Studiefrämjandet. Cirkeln sker i samarbete med Biosfärområde Nedre Dalälven och riktar sig främst till boende i biosfärområdet. Kanske kan du tänka dig att vara studiecirkelledare? Skicka din intresseamälan hit!
LADDA NER EBBA WERNERS PRESENTATION OM BLOMMANDE VÄGKANTER
Frågor och svar från föreläsningen
En vägsträcka mellan min by och en närliggande by är väldigt artrik. Diken och vägkanter skrapades rena tidigare i våras till min stora förskräckelse. Jag förstår att dessa diken måste skötas, men vad kan man säga till en vägförening, så att de både kan utföra sitt uppdrag och samtidigt ta hänsyn till växterna. Insådd efter skrapning kanske, men det tar ju ett par år innan det blommar igen och det kan inte insekterna vänta på?
Ibland kan faktiskt bortskrapning av material vara ett sätt att ”börja om”, när vägkanten blivit alltför näringsrik. Vegetationen återvänder märkvärdigt snart trots att det är fleråriga växter. Sådd bör inte behövas trots att det ser brutalt ut! I framtiden kan det vara viktigt att ta tag i det där med hopsamling och bortforsling av det avslagna. Gör man det minskar ju behovet av alltför tätt återkommande skrapning som ju också för bort mineralämnen. De finaste, ur blomsynpunkt, delarna kan man kanske räfsa. Med tanke på insekterna kan man tänka att allt inte skrapas varje gång utan man växlar så något alltid är kvar eller att dikets inner- och ytterkant behandlas vid olika tider. Maila mig gärna och berätta hur det går och var i landet det är på den här epostadressen.

Tre frågor om lupiner... 1) Lupinerna har helt tagit över våra vägkanter i norra Värmland. Har du något råd om hur man kan göra för att ge möjlighet för andra blommor? 2) Har du några idéer på hur man kan få bort lupiner? 3) Vår vägkant är också full med lupiner. Hur lång tid tar det att magra ut marken?
Det gäller att vara envis. Slå av och gärna gräva upp år efter år. Framförallt bevaka nyetableringar och bekämpa på direkten! ... Kommentar från oss arrangörer: Kika även på svaren kring lupiner som Mora Aronsson gav i föreläsningen "Invasiva arter". 

Hur länge blommar liten blåklocka? Känns som att man bör vänta till början av september.
Ja den blommar väldigt länge, ända in i september. Under den långa blomtiden har flera blommor redan hunnit pollineras och sätta frön. Att vänta alltför länge innebär ju också att annat som gräs och dyligt också får växa till sig och bidra till näringsansamling. Alltid en balansgång!

Hur kan man få tag på foldern Blommande vägkanter?
Beställ den av på den här epostadressen. Den är gratis liksom frakt!

En gammal syrenberså som är täckt sedan flera år bakåt med täckbark. Är detta område lämpligt för att anlägga en äng på?
Tveksamt! Inte det vanligaste ängsunderlaget. Skall jag lägga tid och få resultat snart skulle jag välja annan yta.

Om man använder frön, behöver de grävas ner eller räcker det att lägga på ytan?
Mylla ner det lätt! I naturen faller de ju bara ner.

Vi har många artrika vägkanter utmärkta i min kommun och kommunen är på väg att göra många av sina vägar till senare slåtter. Jättebra men sen kommer det till upphandlingen. Hur kan man få det till så att entreprenörerna får information om anledningen och att inte bara ekonomi styr. Tyvärr hjälper det inte att bara göra en väg till artrik på pappret och slåttra senare. Man måste samla upp och anpassa efter väderlek det året. Jag floraväktar en växt som finns på Trafikverkets artrik vägkant. Måste det vara så?
Fint att du bryr dig. Det borde inte vara som du beskriver men med den nya kampanjen ”Världens längsta blomsteräng” under fyra år skall höja kunskapen om mångfalden allmänt. 

Cyklade norrut hemmavid. Vägrenarna klipptes ordentligt, på nationaldagen. Förstod inte varför det klipptes. Har en bild, men kan inte ladda upp.
Skicka gärna bilden till den här epostadressen.

I Uppsala har vi Fjärilsstigen, längs den nedlagda banvallen. Se här!
Jättefint initiativ! Mer sådant!

Hur ser du på vägkanter där t ex finns blåklockor tillsammans med åkerfräken som tenderar att ta över?
Det frågan tar jag med mig.

Kan man boka dig som föreläsare till ett årsmöte för en enskild vägs vägförening?
Svar: Visst i mån av tid och möjligheter! Maila mig på den här epostadressen.

På vilka sätt kan vi engagera oss?
Svar: Vi kan engagera oss där vi bor och där vi är delaktiga!

När, var, hur – hittar man den kommande kampanjen ”Världens längsta blomsteräng”?
Svar: Hos Naturskyddsföreningen! Den drar igång ordentligt 2022. Läs mer här!

Vem skänkte pengar till kampanjen?
Svar: Postkodlotteriet
Foldrarna Blommande vägkanter
Ebba är upphovspersonen till foldrarna Blomrika vägkanter och Facebookgruppen ”Blomrika vägkanter". Under 2020 skickade hon ut 10 000 av sina foldrar till vägföreningar runt om i landet. Det finns en folder för mellersta och södra Sverige, samt en för norra Sverige. Foldrarna kan du ladda ner här! 
Kommentar från föreläsningen
Tack så viktigt och inspirerande! Detta vill jag lyfta, påverka och arbeta med här jag bor. 🌱🌸🌼🥀💚💛
Mycket bra och intressant. Tack!
Mycket bra föreläsning! Nu fick jag kraft att engagera våra vägföreningar i detta! Tack!
STORT TACK! Jätteintressant!
Tack för en bra presentation!
Stort TACK för idag! Jättetrevligt och intressant!
Tack till Ebba för en intressant föreläsning. Och tack till er arrangörer som ordnat alltihop!
Tack! Så inspirerande för oss!
Mycket intressant och lärorik föreläsning!
Ebba Werner utsågs till Årets pollinatör 2020
Årets Pollinatör utses av nätverket Pollinera Sverige. Ebba Werner var den fjärde att få priset. Tidigare pristagare är Trafikverket på Gotland, lantbrukaren Niclas Malm i Östergötland och fröodlingsföretaget Pratensis. Juryn anser att Ebbas ihärdiga arbete med att sprida kunskap om blomrika vägkanter är viktigt för att främja pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar.
 
Juryns motivering till Årets Pollinatör 2020
”Eldsjälen Ebba Werner har visat hur tusentals mil vägkanter över hela Sverige kan bli blommande resurser för våra pollinatörer. Hennes ihärdiga insatser med motioner, konferenser, informationsfoldrar och inte minst praktiskt arbete med återställande av igenvuxna marker i Halland, har inspirerat många och visat på nya möjligheter för medveten slåtter som gynnar en mångfald av växter och djur.”
INBJUDAN
26 maj 2021 | Blommande vägkanter - föreläsning med eldsjälen Ebba Werner
Eldsjälen Ebba Werner berättar om hur viktigt det är att vi tar tillvara vägkanterna. Det är en gratis resurs enligt henne som vi behöver ta hand om med medveten skötsel. Skulle vi avsätta ytor till naturreservat eller nya skyddade zoner behöver de finansieras. Sveriges samlade vägsträckor motsvarar cirka 164 000 hektar, vilket är en yta lika stor som Öland. Ebba delar med sig om hur en medveten slåtter kan gynna en mångfald av växter och djur. 2020 utsågs Ebba Werner till Årets Pollinatör av nätverket Pollinera Sverige-

Ebba är upphovspersonen till foldrarna Blomrika vägkanter och Facebookgruppen ”Blomrika vägkanter”.  Under 2020 skickade hon ut 10 000 av sina foldrar till vägföreningar runt om i landet.

DATUM OCH TID
Onsdag 26 maj, klockan 18.15-19.30
Vi önskar att du loggar in 18.15, så att vi hinner hjälpa till med eventuella inloggningsproblem. Föreläsningen börjar sedan 18.30.

KOSTNAD
Föreläsningen är kostnadsfri.

ANMÄLAN SENAST 25 MAJ, KL 16.00
Anmälan är stängd.

Direkt efter din anmälan får du ett bekräftelsemejl från oss.
Dagen före föreläsningen får du ett mail med länken till föreläsningen.

FRÅGOR
Frågor inför föreläsningen ställer du till Magnus Pamp, biosfärkoordinator, på 070-420 44 44 / magnus@nedredalalven.se eller Carina Carlsson, verksamhetsutvecklare, Studiefrämjandet, carina.carlsson@studieframjandet.se, 026 -280 54 60.
Föreläsningen är en del i en serie under 2021 om natur, naturvård och biologisk mångfald. Dessa arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med Studiefrämjandet. Arrangemanget får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.

KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR
9 juni , Bekämpning av stickmyggor, det senaste från Biologisk Myggkontroll | 14 juli, Sov gott, sov ute! Friluftsguiden Karin Haulin sänder live från Färnebofjärdens nationalpark.