You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
26 maj | Blommande vägkanter - föreläsning med eldsjälen Ebba Werner
Eldsjälen Ebba Werner berättar om hur viktigt det är att vi tar tillvara vägkanterna. Det är en gratis resurs enligt henne som vi behöver ta hand om med medveten skötsel. Skulle vi avsätta ytor till naturreservat eller nya skyddade zoner behöver de finansieras. Sveriges samlade vägsträckor motsvarar cirka 164 000 hektar, vilket är en yta lika stor som Öland. Ebba delar med sig om hur en medveten slåtter kan gynna en mångfald av växter och djur. 2020 utsågs Ebba Werner till Årets Pollinatör av nätverket Pollinera Sverige-

Ebba är upphovspersonen till foldrarna Blomrika vägkanter och Facebookgruppen ”Blomrika vägkanter”.  Under 2020 skickade hon ut 10 000 av sina foldrar till vägföreningar runt om i landet.

DATUM OCH TID
Onsdag 26 maj, klockan 18.15-19.30
Vi önskar att du loggar in 18.15, så att vi hinner hjälpa till med eventuella inloggningsproblem. Föreläsningen börjar sedan 18.30.

KOSTNAD
Föreläsningen är kostnadsfri.

ANMÄLAN
Anmälan sker via denna länk!

Direkt efter din anmälan får du ett bekräftelsemejl från oss.
Dagen före föreläsningen får du ett mail med länken till föreläsningen.

FRÅGOR
Frågor inför föreläsningen ställer du till Magnus Pamp, biosfärkoordinator, på 070-420 44 44 / magnus@nedredalalven.se eller Carina Carlsson, verksamhetsutvecklare, Studiefrämjandet, carina.carlsson@studieframjandet.se, 026 -280 54 60.
Föreläsningen är en del i en serie under 2021 om natur, naturvård och biologisk mångfald. Dessa arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med Studiefrämjandet. Arrangemanget får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.

KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR
Juni, Bekämpning av stickmyggor, det senaste från Biologisk Myggkontroll | Juli, Sov gott, sov ute! Friluftsguiden Karin Haulin sänder live från Färnebofjärdens nationalpark.
Årets pollinatör 2020
Årets Pollinatör utses av nätverket Pollinera Sverige. Ebba Werner var den fjärde att få priset. Tidigare pristagare är Trafikverket på Gotland, lantbrukaren Niclas Malm i Östergötland och fröodlingsföretaget Pratensis. Juryn anser att Ebbas ihärdiga arbete med att sprida kunskap om blomrika vägkanter är viktigt för att främja pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar.
 
Juryns motivering till Årets Pollinatör 2020
”Eldsjälen Ebba Werner har visat hur tusentals mil vägkanter över hela Sverige kan bli blommande resurser för våra pollinatörer. Hennes ihärdiga insatser med motioner, konferenser, informationsfoldrar och inte minst praktiskt arbete med återställande av igenvuxna marker i Halland, har inspirerat många och visat på nya möjligheter för medveten slåtter som gynnar en mångfald av växter och djur.”
Foldrarna Blommande vägkanter
Ebba har tagit fram två foldrar om hur du skapar blomstrande vägkanter, en för mellersta och södra Sverige, samt en för norra Sverige. Dessa kan du ladda ner här!